NTR Holding overvejer fortsat fremtiden (Opd.)

 

Pengetank NTR Holding tænker stadig over fremtiden. Efter salget af BPC Gruppen, der producerede betonelementer i Mellemøsten, havde NTR Holding stort set ingen aktiviteter tilbage, og selskabets bestyrelse iværksatte undersøgelser og vurderinger af koncernens fremtidige aktiviteter.

 

- Bestyrelsen fortsætter vurderingen af mulige aktive investeringer for NTR Holding. I perioden siden udsendelsen medio april af delårsrapport for 1. kvartal 2007 er vurderingen af konkrete investeringsmuligheder fortsat, uden at der på nuværende tidspunkt er taget stilling til disse, skriver selskabet i sit halvårsregnskab.

 

- Det er selskabets opfattelse, at de virksomheder, det har været muligt at investere i, har været højt prissat. Bestyrelsen har derfor ikke haft noget ønske om at investere for hurtigt. Noget tyder på, at tendensen er lidt nedadgående. Fremtidige investeringsmuligheder vurderes ud fra ønsket om at skabe størst mulig værdi for selskabets aktionærer på lang sigt, hvorfor de langsigtede afkastmuligheder vægtes højere end hensynet til afkastet på selskabets midler på kort sigt, skriver NTR Holding videre i regnskabet.

 

NTR Holding har en egenkapital på 120,5 mio. kr. efter selskabet har udloddet udbytte på 9,5 mio. kr.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )