Novozymes: Stor vækst i Nord- og Latinamerika

Læs mere
Fold sammen
Mens salget i Europa, Mellemøsten og Afrika (38 pct. af omsætningen) steg beskedne 1 pct. i både lokal valuta og danske kroner i 2008 var væksten markant højere i Nord- (37 pct. af omsætningen) og Latinamerika (7 pct. af omsætningen). Det fremgår af Novozymes årsregnskab for 2008.

Salget i Nordamerika steg 32 pct. i lokal valuta og 24 pct. i danske kroner i 2008.

- Væksten var hovedsageligt relateret til enzymer til produktion af bioethanol og vaskemidler, men der var pæn vækst inden for de fleste produktområder. De opkøbte aktiviteter inden for BioAg påvirkede salgsudviklingen positivt. Salget inden for BPI (biofarmaceutiske ingredienser) i 4. kvartal betød, at i lokal valuta blev udviklingen i regionen for denne industri positiv for året set som helhed, skriver Novozymes.

Salget i Latinamerika steg 19 pct. i lokal valuta i 2008.

- Vaskemiddel-, foder- og fødevareenzymer var de største bidragydere til væksten, forklarer selskabet.

Salget i Asien (18 pct. af omsætningen) steg 5 pct. i lokal valuta i 2008.

- Salget af vaskemiddel- og fødevareenzymer udviklede sig positivt, hvorimod den svækkede tekstilindustri og 4. kvartal isoleret set bidrog negativt til udviklingen i regionen, lyder det fra Novozymes.

I Europa var væksten høj inden for vaskemiddelenzymer, og fødevareenzymer klarede sig også pænt.

- Det forventede lavere salg inden for BPI reducerede den samlede vækst. Salget af foderenzymer faldt i forhold til sidste år som følge af et udfordrende prismiljø og lavere efterspørgsel i 4. kvartal, skriver Novozymes.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )