Novozymes Omsætningsfremgang mindre i kroner

Det samlede salg i Novozymes steg 13 pct. i lokal valuta, mens væksten i danske kroner grundet valutakursudvikling blev reduceret til 10 pct.. Omsætningen endte på 8146 mio. kr.

Salget af vaskemiddelenzymer steg 13 pct. i lokal valuta og 12 pct. i danske kroner i 2008 og udgjorde 31 pct. af omsætningen.

- Der var positiv udvikling inden for alle geografiske områder, og både nye og etablerede produkter bidrog til den høje vækstudvikling. Vaskemiddelproducenter inden for alle kategorier fortsatte med at øge enzymindholdet i deres formuleringer med henblik på at forbedre det overordnede vaskeresultat og tilføre vaskemidler nye funktionaliteter. Substitution af andre vaskemiddelingredienser med enzymer bidrog også væsentligt til væksten i 2008, forklarer Novozymes i regnskabet.

Salget af tekniske enzymer steg 15 pct. i lokal valuta og 10 pct. i danske kroner i 2008 og udgjorde 30 pct. af omsætningen. Ca. 1 procentpoint heraf kan forklares af opkøbte aktiviteter i Indien i 2007.

- Salget af enzymer til bioethanolindustrien leverede høj vækst året igennem og lå over væksten i den nordamerikanske bioethanolproduktion. Salget af tekstilenzymer til abrasion (slid) af denim faldt i løbet af året som følge af modetendensen for mørk denim og faldende efterspørgsel efter denim i USA. Samlet faldt tekstilsalget 16 pct. i 2008, anfører Novozymes.

Salget af fødevareenzymer steg 10 pct. i lokal valuta og 7 pct. i danske kroner i 2008 og udgjorde 22 pct. af omsætningen. Ca. 2 procentproint heraf stammede fra de opkøbte aktiviteter i Indien.

- Salget af bryggeri-, bageri- og drikkealkoholenzymer var særlig gunstigt. Høje råvarepriser og knappe ressourcer i fødevareindustrien gav øget penetration i løbet af året, da de relative besparelser, enzymteknologien medfører, steg, forklarer Novozymes.

Salget af foderenzymer steg 10 pct. i lokal valuta og 6 pct. i danske kroner i 2008 og udgjorde 9 pct. af omsætningen. De opkøbte indiske aktiviteter bidrog med ca. 2 procentpoint.

- Et højt prisniveau på uorganisk fosfat i 2008 øgede den globale efterspørgsel efter fytaseenzymer, men priserne på fytaseenzymmarkedet er dog stadig under pres, især i Europa. Der var også høj vækst i salget af enzymer til fremme af udnyttelsen af vegetabilske proteiner i foder. Kunders forsigtige adfærd i 4. kvartal resulterede imidlertid i et fald i væksten for hele året, skriver Novozymes i regnskabet.

De to mindre forretningsområde salg af mikroorganisamer og biofarmaeutiske ingredienser udvikledes sig forskelligt. Mikroorgasnismer steg knap 40 pct. i lokalevalutaer, mens biofarmaceutiske ingrediesner faldt 1 pct. i lokal valuta.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )