Novozymes' halvårsresultat som ventet

Læs mere
Fold sammen
Halvåret viser en fremgang i såvel omsætning som drifts-og nettoresultat, og lever op til analytikernes forventninger.Driftsoverskuddet

steg 14 pct. til 522 mio. kr. i forhold til samme periode året før, mens omsætningen steg 5 pct. til 2976 mio.

kr.Analytikere, adspurgt af SME for RB-Børsen, havde ventet et driftsresultat på 520 mio. kr. og en omsætning

på 2937 mio. kr. Nettoresultat for første halvår steg 5 pct. til 378 mio. kr. mod ventede 379 mio. kr.I lokale

valutaer var der dog tale om en salgsvækst på 9 pct.- Opgjort i lokale valutaer var salgsvæksten tilfredsstillende.

Specielt væksten i Latinamerika var høj med øget salg inden for dyrefoderindustrien. Salget til Nordamerika udviser

høje vækstrater drevet af øget salg til brændstofethanol- og bryggeriindustrien samt salget af mikroorganismer,

bemærkes det i halvårsrapporten.En mere effektiv udnyttelse af råvare har været medvirkende til, at driftsmarginalen

er forbedret med 1,4 pct. point til 17,5 pct. Således bemærkes det, at der i første halvår er opnået

gode resultater inden for vand- og energiudnyttelse som er forbedret med henholdsvis 21 pct. og 16 pct.Salget af tekniske enzymer

steg svagt til 1760 mio. kr. fra 1720 mio. kr. i første halvår 2003. Heraf tegner vaskeenzymerne sig for 1030 mio. kr., hvilket

var 1 pct. mere end sidste år, mens salget af andre tekniske enzymer steg 4 pct. til 730 mio. kr. Sidstnævnte skyldes,

at der fortsat er høj vækst i salget af enzymer til produktion af brændstofethanol, ligesom der er pæn vækst

i salget til tekstilindustrien, oplyser Novozymes.Salget af fødevareenzymer steg 1 pct. til 695 mio. kr. Mens salget

i første kvartal faldt 7 pct. som følge af et ekstraordinært stort salg i første kvartal sidste år,

så var der en vækst på 10 pct. i andet kvartal. Salget til bageriindustrien har stabiliseret sig i andet kvartal

efter det er faldet som følge af et lavere brødforbrug i USA.Foderstofenzymerne havde en salgsfremgang på

hele 17 pct. til 357 mio. kr.Salget af mikroorganismer steg 26 pct. til 164 mio. kr. En stor del af væksten skyldes købet

af Roots i juni sidste år. Da forretningssegmentet er meget dollar-relateret, trak valutakurserne i modsat retning. Alligevel var

den organiske vækst tocifret, og Novozymes peger på, at blandt andet forretningsområdet plantebeskyttelse er sæsonbetonet

med et salg overvejende relateret til første halvår.For hele 2004 venter ledelsen fortsat en vækst i det

primære driftsresultat på 9-10 pct. opgjort i danske kroner. Det svarer til et overskud på 1070-1090 mio. kr. Opgjort

i lokale valutaer ventes væksten at blive over 10 pct. Desuden ventes en vækst i nettoresultatet på 7 pct. til knap

780 mio. kr. Omsætningen ventes at stige med 5 pct. opgjort i kroner og med omkring 8 pct. opgjort i lokale valutaer. Det svarer

til en omsætning på 6,1 mia. kr.De frie pengestrømme før opkøb ventes nu at blive på

0,9-1,0 mia. kr. mod tidligere ventet 875-975 mio. kr.