Novo: To positive Liraglutide-fase III-forsøg

 

Liraglutide forbedrer blodsukkerreguleringen og medfører vægttab, viser to fase 3-studier med mere end 2000 patienter, oplyser Novo Nordisk. I det første forsøg gav liraglutide en statistisk signifikant bedre blodsukkerregulering end stoffet rosiglitazone.

 

Behandling med liraglutide bevirkede, at omkring 40 pct. af patienterne ved studiets afslutning havde nået det blodsukkermål, American Diabetes Association anbefaler.

 

I det andet forsøg gav behandling med liraglutide en forbedring i blodsukkeret (HbA1c eller langtidsblodsukkeret) svarende til den, der blev observeret i glimepiride-gruppen, og ved den højeste dosis af liraglutide nåede mere end 40 pct. HbA1c-målet på 7 pct.

 

Ved studiernes slutning blev der konstateret en vægtforskel på mellem 2 og 4 kg i liraglutides favør i sammenligning med henholdsvis rosiglitazone- og glimepiride-behandling.

 

- De opmuntrende kliniske resultater fra de to nye studier bekræfter, at liraglutide har en positiv indvirkning på blodsukkerregulering, vægt og risiko for hypoglykæmi, som påvist i tidligere studier. Det bekræfter os i vores tro på, at vi vil være klar til at indsende registreringsansøgning omkring midten af 2008, udtaler Novo Nordisks koncernforskningsdirektør, Mads Krogsgaard Thomsen.

 

De to studier er en del af Novos LEAD-program (Liraglutide Effect and Action i Diabetes), som omfatter fem randomiserede, kontrollerede, dobbeltblindede studier, der gennemføres i mere end 40 lande. Der er 3800 type 2-diabetes patienter med utilstrækkelig blodsukkerregulering i programmet i alt. Af dem har de to seneste forsøg omfattet 2132 patienter, og forsøgene strakte sig over 26 uger.

 

Novo venter at offentliggøre hovedkonklusionerne fra de sidste to studier i andet halvår af 2007 og første kvartal af 2008.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )