Novo Nordisk/CFO: Salg af NNIT og NNE i pipelinen

Såvel it-selskabet NNIT som ingeniørkoncernen NNE Pharmaplan hører ikke hjemme i Novo Nordisk, og de to datterselskaber står med stor sandsynlighed til at blive solgt - enten helt eller delvist - inden for en overskuelig årrække.

Men en række problemstillinger skal først løses, oplyser koncerndirektør Jesper Brandgaard, der sidder med ansvaret for finanserne i Novo Nordisk.

- Vi er ikke sikre på, at vi er de bedste ejere på sigt, siger Jesper Brandgaard til RB-Børsen.

Finansdirektøren indikerer, at de to selskabet kommer til at omsætte for knap 2,9 mia. kr. i år, hvoraf NNIT står for 1,1 mia. kr. og NNE Pharmaplan for resten. Væksten ligger historisk i størrelsesordenen 10 pct. årligt med en overskudsgrad af den primære drift i størrelsesordenen 12 pct. for it-delen og op til 5 pct. for ingeniørdelen. Det svarer til ca. 250 mio. kr., men i forhold til indtjeningenmarginen i Novo Nordisk er det væsentligt mindre, idet den her ligger i størrelsesordenen 24 pct.

- Det er en meget anderledes type forretning, og det er ikke hovedaktiviteten for os - og det er ikke derfor, investorerne sætter deres penge i Novo Nordisk aktier, noterer Jesper Brandgaard og fortsætter:

- Det vi vil opnå, er at kunne sælge en virksomhed som en "going" koncern, så det ikke kun bliver en slags "outsourcing-aftale". Det skal være en sund og fornuftig forretning, der ikke er afhængig af noget koncernforhold. Så en forudsætning er, at mere end halvdel af af omsætningen skal komme fra andre end hovedaktionæren.

Dermed er NNE Pharmaplan længst fremme i salgspipelinen. Men selskabet skal lige finde sine ben efter overtagelsen af Pharmaplan.

- Vi skal først have integreret Pharmaplans aktiviteter, og det bringer os i alt fald frem til andet halvår 2008, vurderer Jesper Brandgaard og peger på, at NNE Pharmaplan allerede har to tredjedele af omsætningen fra aktiviteter udenfor Novo Nordisk.

Men der ligger også andre - og måske mere komplekse - forhindringer som skal ryddes af vejen, inden et salg af NNE Pharmaplan kan komme på tale.

- De har selvfølgelig nogle meget specifikke healthcare-, diabetes- og insulinkompetencer, som vi er meget opmærksomme på. Så hvis vi skal finde en anden ejermodel, skal vi være sikre på, at de kompetencer, der er opnået ved at opbygge insulinfabrikker for Novo Nordisk, ikke umiddelbart bliver anvendt til at overføre de kernekompetencer vi har, til de væsentligste konkurrenter. Det er et dilemma, siger Novo Nordisks finanschef.

- Så vi skal finde en ejermodel, som kan løse det problem. Men det ser vi på, når integrationen er gennemført.

Det problem eksisterer ikke for NNIT, men her ligger kun godt en tredjedel af omsætningen udenfor Novo Nordisk. Og det går langsomt med at øge den.

Det skyldes dog ikke manglende ordrer fra "omverdenen", hvor koncernen senest har indgået en fem-årig "større tocifret" million aftale med Bang & Olufsen om drift og vedligehold af Struerkoncernens it-systemer. Også Danish Crown og Energinet har valgt NNIT som leverandør.

- Men NNIT er også relativt succesfulde med at vinde ordrer fra Novo Nordisk, så den relative andel vokser kun langsomt. Og det tager i hvert fald på den anden side af tre år (før omsætningsandelen er over 50 pct., red.) i forhold til, hvor vi er i dag, siger Jesper Brandgaard.

- Men at vi kan vinde "store betydelige" kontrakter hos andre væsentlige selskaber, giver os et tegn på, at de ydelser Novo Nordisk køber, er baseret på rimelige markedsmæssige vilkår og dermed konkurrencedygtige, lyder vurderingen.

- Vi har ambitioner om, at andelen skal over 50 pct. i koncernekstern omsætning. Og det skal vi op på, før det er relevant for os at overveje andre ejerstrukturer.

Et salg af et eller begge selskaber vil dog ikke få den store betydning for Novo Nordisks regnskabstal.

- Det er forholdsvis små poster i Novo Nordisk-sammenhæng. Hvis vi solgte - eller ikke konsoliderede dem ind i regnskabet længere - vil det ikke påvirke vores regnskab væsentligt, vurderer Jesper Brandgaard og peger på, at overskuddet i så fald bare bliver flyttet fra operationel profit til at være en del af de associerede selskaber.

- Det primære er ikke, hvordan det påvirker vores regnskab, men hvordan vi finder en god ejermodel for selskaberne og for medarbejderne - og samtidig skaber værdier for vores aktionærer, fastslår han.