Novo Nordisk hæver udbyttet og forhøjer tilbagekøb

Opdateret kl. 08:45. Medicinalkoncernen Novo Nordisk indfriede forventningerne med et overskud i 2006 på 6,45 milliarder kroner - en fremgang på ti procent. Køber aktier tilbage for ti milliarder kroner og opjusterer.

Nettoresultatet for Novo Nordisk blev på 6.452 millioner kroner i 2006, meddeler selskabet, efter at have opnået en omsætning på 38,7 milliarder kroner.

Samtidigt opjusteres forventningerne til 2007: Medicinalkoncernen venter nu en vækst i det primære resultat på omkring 15 pct. opgjort i lokale valutaer mod tidligere ventet 10-15 procent.

Resultatet før skat lande på 9.164 millioner kroner.

Novo Nordisk meddeler også, at udbyttet hæves fra 6 til 7 kroner pr. aktie, og aktietilbagekøbsprogrammet hæves til i alt 10 milliarder kroner. Der er allerede tilbagekøbt aktier for tre milliarder kroner, og programmet er nu udvidet fra seks til ti miliarder kroner, og programmet ventes nu først afsluttet i 2008 i stedet for 2007.

Novo Nordisk har dog ændret på forudsætningerne bag forventningerne, da det nu hedder "opgjort i lokale valutaer", mens det ved de tidligere oplyste forventninger hed "med udgangspunkt i den nuværende valutakurssituation", skriver RB-Børsen. I den mellemliggende periode er såvel dollar som yen svækket.

Om de nye forventninger til driftsresultatet anfører ledelsen:

- Heri er inkluderet en forventet øget investering i porteføljen af forksnings- og udviklingsprojekter samt et fortsat højt omkostningsniveau for salgs- og markedsføringsaktiviteter.

I forventningerne til salgsudviklingen er der taget højde for skærpet konkurrence inden for diabetesprodukter, fordi konkurrenter ventes at lancere deres produkter. Til gengæld venter Novo Nordisk selv at kunne fortsætte sin markedsindtrængning med strategiske nøgleprodukter inden for såvel diabetes som biopharmaceuticals.

I tørre tal er forventningerne dannet på baggrund af ventede finansielle nettoindtægter på 50 mio. kr., en ventet skattesats på 28 pct., ventede investeringer i faste anlægsaktiver på 3 mia. kr. og af-og nedskrivninger på 2,3 mia. kr. Desuden ventes de frie pengestrømme at beløbe sig til 5 mia. kr.

Novo Nordisk har afdækket sine forretninger i dollars, britiske pund og yen henholdsvis 15, 11 og 12 måneder frem i tiden.

Ledelsen fremhæver dog ifølge RB-Børsen, at koncernen er ganske valutapåvirkelig, og de nævnte tal er under forudsætning af uændrede valutakurser resten af året. Et udsving på 5 pct. i valutakursen vil således påvirke Novo Nordisk primære resultat med 400 mio. kr., hvis der er tale om dollar, med 150 mio. kr. i yen, med 90 mio. kr. i britiske pund og med 110 mio. kr. i dollar-relaterede valutaer.