Novo Nordisk fastholder positionen som nummer ét

Investeringstip. Novos tredje kvartalsregnskab er mere interessant end de fleste andres, for her løftes allerede sløret for forventningerne til næste år. Det tog dog i år nogen tid for investorerne både at læse og forstå.

I første omgang blev markedet meget skuffet over Novos kvartalsregnskab, og efter en times handel var kursen faldet fra gårsdagens lukkekurs på 610 til 582. Altså et fald på 4,6 procent. Men det var åbenbart den tid det tog at nærlæse regnskabet, hvorefter stemningen skiftede. Kursen steg resten af dagen og lukkede med et plus på 4,6 procent.

Årsagen til den hurtige negative reaktion var muligvis, at Novo på forsiden nedjusterer forventningerne til årets salgsvækst fra 7-10 procent til 6-9 procent som følge af svækkelsen af vigtige faktureringsvalutaer. Men i samme ombæring fastholdt man den forventede salgsvækst i lokale valutaer på 11-14 procent lige som forventningerne om en vækst i resultat af primær drift for hele året fastholdes omkring 20 procent i lokale valutaer og tæt på 10 procent i danske kroner.

Specielt det sidste er interessant, da det dækker over det positive budskab, at man faktisk forventer at tjene lige så mange penge som forventet tidligere på året på trods af en lidt mindre salgsvækst end forventet.

Forklaringen ligger i en stigende bruttomargin (omsætningen set i forhold til produktionsomkostningerne). Her er der sket en forbedring fra 75,2 procent i årets første ni måneder i fjor til 76,7 procent i samme periode i år.

Plus 10 procentMed en kraftig vækst i både omsætning og indtjening ville man måske forvente en lodret stigning i aktiekursen, men sådan går det ikke nødvendigvis. Novos stærke vækst kommer jo ikke som nogen overraskelse for markedet, men er allerede langt hen af vejen indregnet i aktiekursen. Målt på Price/Earning er Novo således blandt de dyreste aktier i C20-indekset.

En forudsætning for, at Novo-aktien fortsat skal være en god investering er derfor, at selskabet formår at fastholde en forholdsvis høj vækst.

I den forbindelse er Novos tredie kvartalsregnskab anderledes end de fleste andre tredie kvartalsregnskaber, da Novo allerede nu løfter sløret for, hvordan man forventer næste år kommer til at forløbe.

Det pointeres, at der først kommer en detaljeret redegørelse for forventningerne til 2008 i forbindelse med årsregnskabsmeddelelsen for 2007 (offentliggøres den 31. januar 2008), men på nuværende tidspunkt forventer man en vækst i både salg og resultat af primær drift på et niveau omkring 10 procent. I disse forventninger indgår både den hårde konkurrencesituation indenfor diabetesbehandling og den pressede amerikanske dollar.

Selvom Novo Nordisk også arbejder med andre områder end diabetesbehandling, er det stadig dette område, som er den bærende del af Novo Nordisk-koncernen med 73 procent af omsætningen.

Med en global markedsandel på 53 procent af det samlede insulinmarked stilles der store krav til Novo Nordisk m.h.t. fortsat vækst. Og det medvirker også til en vis usikkerhed omkring den høje pris på Novo-aktien.

Vi ser dog stigningen i det nordamerikanske salg på 30 procent som et meget positivt signal om, at Novo fortsat står stærkt på dette vigtige marked. En medvirkende årsag til den store vækst i Nordamerika har været en offentlig ordning indført i 2006, som tilbyder forbedret medicinsk behandling til ældre patienter.

Først i JapanHvis vi ser fremad, så er det også væsentligt, at Novo Nordisk først i slutningen af juni afsluttede udvidelsen af den amerikanske diabetessalgsorganisation fra 1200 til 1900 medarbejdere. Effekten af denne udvidelse har altså ikke kunnet slå igennem med fuld styrke i regnskabsåret 2007.

Fremgangen i Nordamerika afspejler en succesfuld indtrængen på markedet for bl.a. insulinproduktet Levemir, og netop dette produkt har Novo Nordisk nu fået tilladelse fra det japanske sundhedsministerium til at markedsføre til behandling af diabetes.

Den tilladelse forventer man at benytte sig af, og dermed bliver Novo Nordisk den første virksomhed i Japan, som kan tilbyde en komplet portefølje af diabetesprodukter.

Vi deler markedets positive vurdering af Novo Nordisk og forventer en fortsat udvikling i både omsætning og indtjening, som begrunder en forholdsvis høj prissætning af aktien. På trods af den høje pris ser vi et kurspotentiale på yderligere 10-15 procent indenfor en tidshorisont på 12 måneder.

Novo Nordisks aktiesplit er en medvirkende årsag hertil, da det kan få en positiv psykologisk effekt på den amerikanske børs. Novos kurs var efterhånden kommet så højt op, at en aktie kostede mere end 100 USD, og det betragtes i USA som en dyr aktie. Men det ændrede man på med et regnskabsmæssigt kunstgreb, som fordoblede aktionærernes antal aktier og samtidig nedsatte kursen til det halve.

Set fra aktionærernes synsvinkel hverken tabte eller vandt de noget på den handling, men kursen på Novos aktier blev bragt ned under den psykologisk vigtige grænse på 100 USD. Og det kan give et skub til efterspørgslen efter aktien. Og dermed en højere kurs på lidt længere sigt.