Novo Nordisk: Det var en fejl

En fejlfortolkning af nye svenske regler er årsagen til, at Novo Nordisk er havnet i endnu en skandalesag. Sådan lyder forklaringen fra Novo Nordisk, som afviser, at have betalt rejser for svenske lægers ægtefæller og ferie i Sydafrika.

Foto: Scanpix
Det var en fejlfortolkning af nye svenske regler for sponsorering af efteruddannelse for læger, der førte til, at Novo Nordisk er røget ind i endnu en skandale sag.

Det erkender den danske medicinalkoncern nu.

"Novo Nordisk bestræber sig altid efter, at overholde reglerne for efteruddannelsesaktiviteter i de enkelte lande. I 2006 ændrede den svenske lægemiddelindustriforening sine regler. En fejlfortolkning af det reviderede regelsæt førte desværre til sagen, som resulterede i en bøde," siger kommunikationsdirektør Mike Rulis fra Novo Nordisk til Berlingske Business.

Sagen drejer sig om en tur til Sydafrika, som blev sponsoreret af Novo Nordisks svenske datterselskab. Med på rejsen var ifølge Sydsvenska Dagbladet 213 personer, heraf 24 repræsentanter for Novo Nordisk og 26 pårørende til læger og andet sygeplejersker.

Bøde på 80.000 kr.
Formålet var at deltage i en international diabeteskongres, som i 2006 blev afholdt i Sydafrika.

Samme år skærpede den svenske lægemiddelindustriforening, LIF, sine regler for, hvornår og hvordan en lægemiddelvirksomhed må sponsorere denne type rejser. Og det var angiveligt de nye regler, som den svenske del af Novo Nordisk misforstod.

I 2007 konkluderede den svenske lægemiddelindustris nævn for selvjustits, Läkemedelindustrins Informationsgranskningsman, på baggrund af de nye regler, at turen havde karakter af »turist-rejse«.

Det skyldte blandt andet, at ægtefæller var med på turen, at der var tilbud om turistudflugter, og at nogle af deltagerne valgte at blive i Sydafrika på ferie, efter at kongressen var slut.

Novo Nordisk fik efterfølgende en bøde på 80.000 svenske kr. for at have "handlet i strid med god opførsel inden for information om lægemidler".

Novo Nordisk afviser imidlertid, at der var tale om en fornøjelsestur.

"Der var tale om deltagelse i den internationale diabeteskongres, som det år blev afholdt i Sydafrika. De familiemedlemmer, som enkelte deltagere havde med betalte selv alle udgifter herfor. Og såfremt de deltagende læger ønskede at deltage i sociale aktiviteter efter kongressen, betalte de også selv for det," siger Mike Rulis.

Bestikkelsessag fortsætter
Trods Novo Nordisks afvisning af, at der skulle være noget lunkent ved hele affæren, så har den svenske statsanklager undersøgt sagen de seneste to år.

Statsanklageren mener, at der er tale om en bestikkelsessag, og mistænker Novo Nordisk for ad skjulte kanaler at have betalt hele rejsen for de implicerede læger. I første omgang koncentrerer anklageren sig om otte læger og sygeplejesker fra Universitetshospitalet i Malmø.

Officielt har Novo Nordisk betalt lidt under halvdelen af rejsen for deltagerne, sådan som de svenske regler foreskriver, mens resten er også helt i overensstemmelse med de svenske regler er betalt af lægernes arbejdsgiver.

Men ifølge anklagerne skulle Novo Nordisk angiveligt have betalt op mod 100 pct. af rejsen ved at betale en overpris for en række medicinforsøg, som selskabet fik udført på hospitalet.

Den del af anklagerne kommenterer Novo Nordisk ikke, da der er tale om en verserende sag.