Novo gennem loftet på en tænksom dag

Investorerne benyttede en nyhedsfattig onsdag, hvor nøgletallene ikke afveg væsentligt fra det ventede, til at samle tankerne.