Nordjyske Bank holder fast i forventninger

Nordjyske Bank fastholder forventningerne om en basisindtjening før nedskrivninger på udlån og kursregulering af børsnoterede værdipapirer på 150 - 175 mio. kr., efter et halvårsregnskab, der viser et plus på 54 mio. kr. før skat.

Det er en væsentlig tilbagegang sammenlignet med samme periode sidste år, hvor resultatet blev 90 mio. kr. før skat. Nettorente- og gebyrindtægterne er ganske vist steget til 215 mio. kr. fra 180 mio. kr., men tabene på udlån er til gengæld også vokset til 43 mio. kr., hvor banken slet ikke nedskrev noget som helst i første halvår 2008.

Banken har takket nej til hybrid kernekapital fra bankpakke II, hvilket ikke er specielt overraskende i lyset af, at kernekapitalprocenten er 15,4 og solvensen tilsvarende høj.

- I Nordjyske Bank har vi altid disponeret efter at have noget at stå imod med i dårlige tider. Det illustreres ved, at vi ved halvårsskiftet, samtidig med at vi har indarbejdet kerneaktiviteterne fra den tidligere Løkken Sparekasse i bankens balance har en kernekapitalprocent på 15,4 alene baseret på egenkapital. Derfor er vi i stand til at klare os uden hjælp udefra, lyder det med nordjysk snusfornuft i bankens halvårsregskab.# Halvårsregnskab - Nordjyske Bank :Mio. kr. H1 09 H1 08

----------------------------------------------------------

Nettorente- og gebyrer: 215 180

Basisindtjening før nedskr. mv. 99 87

Kursreguleringer: 5 -23

Nedskrivninger på udlån: 43 0

Res. før skat: 54 90

Nettoresultat: 41 69

Udlån: 6223 5690

Indlån: 5714 3978

Egenkapital: 1078 1065

Balance: 9132 7898

Solvensprocent: 15,5 12,2

Kernekapitalprocent: 15,4 12,2

#

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )