Nordicom: Elendigt resultat som ventet

 

En fremgang på mere end 25 pct. på indtægterne fra udlejning, ejendomskøb for 361 mio. og et halvårsresultat, der er 152 mio. kr. dårligere end I samme periode sidste år. Det er den noget blandede status, ejendomsselskabet Nordicom kan gøre efter det første halve år af 2007. Og det er helt som ventet.

 

Det umiddelbart elendige resultat før skat skyldes nemlig nedskrivninger i dagsværdireguleringerne af investeringsejendomme og ikke den almindelige drift. Der var overskuddet nemlig 6,3 mio. kr. bedre end for samme periode sidste år.

 

Derfor fastholder Nordicom forventningerne om et overskud før skat i 2007 på 300 mio. kr., fremgår det af selskabets halvårsregnskab.

 

Resultatet fØr skat for første halvår 2007 blev 77,1 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et overskud på 229,5 mio. kr. samme periode året før. Det skyldes ifølge årsregnskabet lavere urealiserede værdireguleringer og et mindre salg af investeringsejendomme.

 

Koncernen har til gengæld reduceret kapacitetsomkostningerne med 18,5 pct. fra 35,5 mio. kr. til 27,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes fokus på effektiviseringer.

 

I andet halvår af 2007 venter firmaet at foretage nye investeringer i udlejningsejendomme for mellem 500 og 1000 mio. kr. og fortsat at øge indtægterne på udlejningen.

 

De ændrede markedsvilkår på boligmarkedet ventes ikke at få betydning for Nordicom på kort sigt, men på længere sigt vil firmaet i højere grad færdigbygge projektboliger, før de sælges eller udlejes.

 

Samtidig betyder de nye markedsforhold, at ledelsen forventer, at Nordicom den kommende tid vil være lidt mere aktive på finansmarkedet.

 

# Halvårsregnskab - Nordicom

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 196,0 135,1

 

Driftsres. (EBIT): 137,5 266,0

 

Res. før skat: 77,1 229,5

 

Nettoresultat: 52,1 165,3

 

Egenkapital: 1217,9 1029,7

 

Balance: 5080,5 4393,7

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )