Nordfyns Bank nedjusterer 08-res. før skat til -10 mio kr (NY)

Nordfyns Bank nedjusterer forventningerne til resultat før skat, der ventes at blive et underskud på "i niveauet 10 mio. kr.". Dermed er det den fjerde bank, der har måtte nedjustere forventningerne til 2008, siden regnskabsbøgerne blev lukket og et nyt aktieår blev indledt.

Resultatet for basisindtjeningen - resultat før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån o.lign - er som tidligere ventet i den nordfynske bank.

Forventningen var 25-30 mio. kr., og det ventes at lande på ca. 26-28 mio. kr.

Nedjusteringen på bundlinien skyldes øgede nedskrivninger samt tab på bankens egenbeholdning af aktier og obligationer, forklarer banken.

De øgede nedskrivninger har primært baggrund i nedskrivninger på leasingaktiviteter i bankens datterselskab Nordfyns Finans med i alt ca. 19 mio. kr.

- Nedskrivningerne i datterselskabet er primært koncentreret om et enkeltstående mangeårigt kundeforhold. Som anført i 3. kvartalsmeddelelse 2008, er der i det omhandlede kundeforhold konstateret uregelmæssigheder, i form af bedrageri og bortskaffelse af leasingudstyr m.m. Sagen er ikke afsluttet, men der skønnes at være ringe sandsynlighed for tilvejebringelse af bortskaffede aktiver, hvorfor engagementet er fuldt nedskrevet i det estimerede resultat, skriver banken.

Der er også sket en forøgelse af gruppevise og individuelle nedskrivninger i banken, og der er indeholdt beløb til forøgede indskud til Det Private Beredskab.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )