Nordea: Væksten er på vej længere ned i Kina

Kinas økonomiske vækst vil aftage endnu mere. Det vurderer Nordea i kølvandet af tirsdagens let skuffende nationalregnskab fra Riget i Midten.

Foto: Thomas Lekfeldt. Kinas økonomiske vækst vil aftage endnu mere. Det vurderer Nordea i kølvandet af tirsdagens let skuffende nationalregnskab fra Riget i Midten.
Læs mere
Fold sammen

Statistikken viste en vækst i bruttonationalproduktet i 2015 på 6,9 pct. - det laveste niveau i 25 år. I fjerde kvartal aftog væksten til 1,6 pct. målt på kvartalsbasis, hvilket var lavere end økonomernes forventning om en vækst på 1,8 pct. ifølge Bloomberg News. På årsbasis var væksten i kvartalet på 6,8 pct. - det laveste niveau siden 2009.

- Udviklingen antyder, at de massive pengepolitiske lempelser sidste år ikke har formået at stabilisere det økonomiske momentum, konstaterer Nordeas Kina-økonom og senioranalytiker Amy Yuan Zhuang i et notat.

Hun forudser, at væksten i den kinesiske økonomi vil komme endnu længere ned.

- Beijing vil i højere grad sætte sin lid til finanspolitiske lempelser i år for at forebygge en økonomisk krise, men stimuli vil sandsynligvis være utilstrækkelige til at udløse et "rebound", så vi venter en yderligere nedgang i væksten, skriver Amy Yuan Zhuang.

Nordea-økonomen understreger dog, at hun venter, at myndighederne via finanspolitikken vil være i stand til at forhindre en nedsmeltning af økonomien, men tiltagene vil ikke være tilstrækkelige til at løfte væksten.

Et spørgsmål, som markedet ofte stiller sig, er, om de kinesiske væksttal også afspejler den reelle økonomiske udvikling, eller om der er pyntet på tallene. 4 pct. vækst har været nævnt, men det tal er ifølge Nordea-økonomen for lavt, omend hun også vurderer, at der er forskel mellem den faktiske og den officielle økonomiske vækst.

- Mit estimat på den "rigtige" BNP vækst i Kina er omkring 6 pct. for 2015. Langt de fleste andre estimater, jeg har hørt eller læst om, ligger under vores, fortæller Amy Yuan Zhuang til Ritzau Finans.

Den kinesiske økonomi udvikler sig ifølge Nordea-økonomen i to spor.

Der er fremstillings- og anlægssektoren, som har det svært og som gennemgår en svær omstillingsperiode. Og så er der servicesektoren og privatforbruget, som stadig udvikler støt og bliver stadig vigtigere for økonomien.

Nogle af de populære alternative måder at opgøre væksten på baserer sig på udviklingen i elforbruget og fragtmængderne, men de giver et forvrænget billede, da der implicit lægges for stor vægt på udviklingen i industrien.