Nordea fik markant bedre halvårsresultat end ventet

 

Nordea fik et ordinært overskud på 1873 mio. euro (14,0 mia. kr.) i årets første halvdel, mens analytikere adspurgt af RB-Børsen havde ventet et overskud på 1788 mio. euro. Dermed er overskuddet øget med 85 mio. euro i forhold til samme periode sidste år.

 

Bag tallene ligger en stigning i nettorenteindtægterne på knap 9 pct. til 2047 mio. euro og en stigning i gebyr- og provisionsindtægterne på godt 5 pct. til 1083 mio. euro. Her var ventet stigninger til henholdsvis 2038 mio. euro og 1087 mio. euro.

 

Tab og hensættelser på udlånskontoen er stadig begrænsede i det nordiske finanshus. Nordea har i første halvår opskrevet værdien af sine udlån med 41 mio. euro, mens der var ventet en opskrivning på 1 mio. euro.

 

For hele 2007 venter Nordea stadig, at indtægterne vil stige med 3-4 pct.point mere end omkostningerne opgjort uden købet af Orgresbank i Rusland. Tages der højde herfor, ventes en forskel på 2-3 pct.point. Nordea følger reglerne for børsen i Stockholm og offentliggør derfor ikke mere specifikke forventninger til årsregnskabet.

 

# Halvårsregnskab 2007 - Nordea:

 

Mio. euro 1.halvår 2007 RBB-Est. 1. halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto renteindtægter: 2047 2038 1884

 

Gebyrer og provisioner: 1083 1087 1028

 

Nettores. fin. poster: 609 - 502

 

Nedskrivninger på udlån: 41 -1 120

 

Ordinært resultat: 1873 1783 1780

 

Nettoresultat: 1517 1371 1405 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )