Nordea får 100 mio. euro fra finsk indskydergarantiordning (Opd)

Nordea får 100 mio. euro (746 mio. kr.) fra finsk indskydergarantiordning. Indtægten bogføres i posten "andre indtægter" og vil indgå i Nordeas resultat for 2007, oplyser finanskoncernen.

- Som følge af en beslutning i det finske parlament vil der i Nordeas helårsresultat for 2007 indgå en indtægt på lidt over 100 mio. euro i form af en tilbagebetaling fra den finske indskydergarantiordning.

Det finske parlament har, med forbehold for den finske præsidents godkendelse, besluttet at tilbagebetale midlerne i den tidligere indskydergarantiordning, der blev opløst i 1998, til de deltagende banker, oplyser Nordea.

En ny indskydergarantiordning blev etableret i 1998. Det årlige bidrag, som Nordea skal betale i henhold til reglerne i den nye og nu reviderede ordning, ændres ikke i væsentlig grad i forhold til de tidligere bidrag.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )