Nørresundby Bank tilfreds med forløb af halvåret

Nørresundby Bank kom ud af første halvår med et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. på 77 mio. kr. mod 71 mio. kr. for 1. halvår 2008.

Læs mere
Fold sammen
- Med baggrund i de nuværende konjunkturforhold er der tilfredshed med resultatet, som er bedre end det budgetterede, skriver banken.

Resultatet før skat blev på 40 mio. kr. mod 61 mio. kr. i 2008.

- Resultatet er påvirket af positive kursreguleringer på 10 mio. kr. mod 6 mio. kr. i 2008 og nedskrivninger på bankens egne udlån m.v. på 38 mio. kr. mod 16 mio. kr. i 2008. Derudover er resultatet påvirket af udgifter til Bankpakke I på 14 mio. kr. i driftsudgifter og 9 mio. kr. i nedskrivninger, forklarer banken.

Banken søger ikke om statslig kapitalindskud (hybrid kernekapital) fra bankpakke II.Med afsæt i halvårsresultatet og udsigterne til afdæmpede konjunkturer i andet halvår fastholder banken forventningerne om et årsresultat før kursreguleringer og nedskrivninger på udlån m.v. i niveauet 120-140 mio. kr.

RB-Børsen