Nørresundby Bank: Halvårsres. før skat 97 mio. kr.

 

Nørresundby Bank oplevede et stigende forretningsomfang i første halvår af 2007, og det afspejlede sig også på bankens bundlinje. Det er især områderne værdipapirhandel, formuepleje og pensionsrådgivning som alle har oversteget forvetningerne, oplyser banken.

 

Resultatet før skat steg med 10 mio. kr. til 97 mio. kr. for årets første seks måneder. Nettorente- og gebyrindtægterne viste også en fremgang til 185 mio. kr. mod 164 mio. kr. i første halvår af 2006. I forhold til indlån og udlån var der mest vækst på udlånskontoen, som steg til godt 6 mia. kr. fra et udlån i første halvår af 2006, der var i underkanten af 5 mia. kr.

 

Den store fremgang i banken betyder en opjustering af forventningerne til hele året. Banken satser nu på et resultat før kursreguleringer og skat på mellem 130 mio. kr. og 140 mio. kr. Hidtil lød estimatet på 125 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - Nørresundby Bank:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 185 164

 

Kursregulering: 16 17

 

Nedskrivninger på udlån: -4 -8

 

Resultat før skat: 97 87

 

Nettoresultat: 71 65

 

Udlån: 6051 4925

 

Indlån, ekskl. puljeordninger 4833 4600

 

Balance: 9094 7405

 

Egenkapital: 1089 917

 

Solvensprocent: 12,8 11,1

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )