NNIT er en misforstået vækstaktie

Novo Nordisk sparer – også på indkøbet hos NNIT. Der er heldigvis stærk vækst i salget til andre kunder i erhverv og life science. Kapaciteten er udvidet og skal nu til at give afkast, men det overser investorerne.

Foto: Linda Kastrup. NNIT-topchef Per Kogut har travlt med at øge væksten hos andre kunder, efter at mere og mere af navlestrengen til moderselskabet Novo Nordisk bliver kappet af. Arkivfoto: Linda Kastrup
Læs mere
Fold sammen

IT-selskabet NNIT er i gang med en vækstbaseret frigørelse af moderbindingen til Novo Nordisk, der fortsat er den vigtigste kunde med en andel af omsætningen på 37 pct.

NNIT udfører cirka halvdelen af IT-opgaverne hos Novo Nordisk. Storkundens krav er i top og giver grundlag for driften i NNIT i form af nye IT-systemer, speciale i tracking af vareflow og servicering døgnet rundt inklusive datacentre, som ligger i top med hensyn til sikkerhed.

Denne platform giver konkurrenceevne til at håndtere andre store kunder med høje krav til IT-driften. Vægten er lagt på erhvervskunder. Udgangspunktet i Danmark præger fortsat NNIT, men internationalisering er sigtet. Aktiviteten for offentlige organer stagnerer, og kommuner er helt fravalgt som marked.

Vægtforskydningen har i første halvår bestået i en nedgang på ni pct. i salget til Novo Nordisk og en vækst på hele 12 pct. til andre kunder. Samlet gav det en vækst på tre pct. Den langsigtede vækstmålsætning er på fem pct.

Selskabet har i 2016-18 foretaget en stor investering på 250 mio. kr. i et helt nyt datacenter, og kapaciteten skal nu benyttes til at udføre flere opgaver for nøglekunder. Aftaler om flere og mere omfattende leverancer skulle gerne dukke op i de næste par år.

Bemandingen er ligeledes forøget, men IT-folk oplever stor efterspørgsel. Evnen til at fastholde medarbejdere er blevet et problem for hele branchen. Ikke-planlagte fratrædelser udgjorde 12 pct. sidste år, og genplacering er absolut ikke gratis.

Kvalitetsløsninger og større volumen

NNIT kan karakteriseres som en kombineret udbyder af kundespecifikke IT-systemer og drift 24/7 af disse platforme inklusive lagring og beskyttelse af opsamlede data. Man har kun 400 navne på kundelisten, og heraf udgør segmentet for life science hele 20 pct.

Det adskiller sig ved at omfatte selvudviklede standardsystemer med fokus på tracking af medicinalprodukter igennem hele varekæden frem til brugeren. Styrken er opnået ud fra opgaver for Novo Nordisk.

Deres produkter skal opbevares under kontrollerede forhold med begrænset holdbarhed og har livsvigtig karakter (strenge krav om korrekt indhold). Life science (eksklusive Novo Nordisk) er nået op på at udgøre 14 pct. af omsætningen.

Det er den mest spændende vækstmulighed hos NNIT, idet markedet vurderes til at omfatte 70 mia. kr. i årlig omsætning med en vækst på 5,4 pct. Selskabets markedsandel vurderes til at være på kun 0,6 pct. Første halvår viste en vækst på 8,1 pct., så positionen styrkes.

EU indfører skærpede krav med henblik på at kunne følge hver enkelt solgt medicinpakning, og producenterne er derfor nødt til at forbedre deres datahåndtering.

Den bredere ekspansion har fået god vægt inden for erhvervskunder i Danmark, og disse firmaer (kendte eksempler er Arla, Vestas og Pandora) driver selv forretning i en række lande. Fejlfri drift er et kernepunkt for alle store virksomheder, og man udskifter ikke sin IT-leverandør, før der kan opnås markante forbedringer.

NNIT har derfor en stabil kundekreds, som man søger at være imødekommende over for. Et punkt her er forbedret mulighed for tilføjelse af små applikationer inden for en kort tidsfrist, så de store IT-systemer bliver mere fleksible.

Forandringstempoet er højt i kundernes respektive markeder, og det samme gælder for IT-udviklingen med stadig nye digitale og mobile løsninger. NNIT søger et kontinuert positivt samspil med sine kunder, da man optræder som en afgørende ekstern leverandør og ønsker at beholde dem.

Evnen til levering og konkurrencedygtigheden på pris søger selskabet at klare ved stordrift og brug af de store afdelinger, der er opbygget i Kina og Filippinerne. Systemdrift og servicesupport i Europa klares fra Tjekkiet. Geografisk står NNIT svagt i USA, hvor pharmakunder må være den relevante kundegruppe.

Vækstmotoren er startet

Høj vækst kendetegner IT-standardsystemer, da det er færdigpakkede varer. Hos NNIT er strukturen anderledes og indebærer en langsom start. Man skal først indgå en aftale med kunden og udvikle nye IT-systemer.

Lige nu gælder det tilsvarende etableringen af et nyt datacenter, hvor bemandingen ser ud til at følge samme mønster. Afkastet må snart tage fart. Omsætningen pr. medarbejder er på knap 1,0 mio. kr., og dette niveau skal løftes væsentlig op. Netcompanys tal ligger ca. 15 pct. højere.

Aktien lever et stille liv uden tiltrækningsevne. De danske investorer er ellers begejstrede for landets andre IT-selskaber (SimCorp, Netcompany, Columbus, cBrain).

NNIT handles derimod til et markant lavere P/E-niveau på 16 (156/9,8), og udbyttet tegner også til at blive pænt med 2,0 plus 2,4 kr. Forbeholdet må bero på en negativ vurdering af den tætte relation til Novo Nordisk, der sparer på alle sine indkøb.

For os at se ligner det situationen for Saab i Sverige: En stor ledende kunde giver firmaet et solidt udgangspunkt, som så kan benyttes til salg af de udviklede topprodukter til andre kunder i hele verden. Køb er konklusionen.