NKT udsteder og sælger aktier til finansiering af ABB Cables-køb

NKT Holding har besluttet at gennemføre et udbud af nye aktier og eksisterende aktier ejet af NKT til markedskurs.

Læs mere
Fold sammen

- Udbuddet gennemføres som en "accelerated bookbuilding process" med udbud af op til 2.437.348 nye aktier svarende til 9,99 pct. af NKT's registrerede aktiekapital og op til 947.889 eksisterende egne aktier ejet af NKT, i alt op til 3.385.237 aktier, oplyser NKT.

Nettoprovenuet fra udbuddet vil blive anvendt til delvist at finansiere det ventede køb af ABB HV Cables.

Udbuddet vil blive rettet mod institutionelle investorer i Danmark og - med visse restriktioner - investorer i udlandet og vil ske til markedskurs uden fortegningsret for NKT's nuværende aktionærer.

Salget af aktier begynder med øjeblikkelig virkning, og der kan lukkes for bud på et hvilket som helst tidspunkt.

Udbudskursen ventes offentliggjort onsdag.

NKT Holding meddelte 21. september, at selskabet deles i to. Kabelforretningen NKT Cables og Nilfisk, der producerer rengøringsmaskiner, vil fremover blive to selvstændige børsnoterede selskaber.

Opsplitningen skete, fordi NKT Cables samtidig meldte, at man købte det svensk-schweiziske selskab ABB's kabelforretning, ABB Cables, for 712 mio. euro - svarende til 5,3 mia. kr.