Newcap opjusterer og giver 2017-forventninger

Newcap har oplevet en positiv resultatudvikling i koncernens bestående svenske forretningsaktiviteter. Og derfor opjusteres forventningerne.

Læs mere
Fold sammen

- Som følge af forbedret indtjening i selskabets kapitalforvaltning samt effekt af koncernens tiltag om løbende effektivisering og optimering forventes nu en indtjening på cirka 30-35 mio. kr. før minoritetsandele, eksklusiv indtjening fra tilkøb af nye virksomheder og omkostninger ved det, oplyser selskabet.

Newcaps investering i Cerberus AB ventes at påvirke EBTDA for 2016 negativt med 4-8 mio. kr., der skal fratrækkes EBTDA-forventningerne.

Afholdte omkostninger vedrørende sonderinger, undersøgelser og gennemførelse af tiltag om opkøb ventes at udgøre cirka 6 mio. kr., der helle ikke er indregnet i EBTDA-forventningen.

Koncernens samlede indtjening før afskrivninger og skat forventes herefter at udgøre 16-25 mio. kr.

I 2015 tjente Newcap 24 mio. kr.

Den positive udvikling i koncernens bestående forretningsaktiviteter ventes også at fortsætte i 2017, bestyrelsen for Newcap offentliggør allerede nu forventninger til næste år.

Der ventes en samlet indtjening før afskrivninger og skat på 16-30 mio. kr. Heri er indregnet et ventet underskud fra de overtagne aktiviteter i Cerberus på 19-25 mio. kr.