Neurosearch har penge nok til 2011

Biotekselskabet Neurosearch har kapital nok til at klare sig mindst indtil midten af 2011. Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der bød på et underskud før skat på knap 200 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen
Det er samarbejdsaftaler med GlaxoSmithKline (GSK), Eli Lilly og Janssen Pharmaceutica, der har sikret en indtjening og finansiering på omkring 500 mio. kr., oplyser Neurosearch. Og det kan blive til meget mere for det danske selskab.

- Hertil kommer et stort indtægtspotentiale i form af succesbetingede milepælsbetalinger og royalties relateret til produkter, der udvikles under aftalerne. Således er målsætningen om at finde kommercielle partnere til en væsentlig del af virksomhedens forskningsprogrammer nået, skriver Neurosearch i regnskabetHeraf fremgår det også, at der er blevet høvlet over en fjerdedel af egenkapitalen på et år, idet den ved udgangen af første halvår 2009 udgjorde 762,7 mio. kr. mod 1078,6 mio. kr. et år tidligere.

Det nydøbte præparat Huntexil, der er et lægemiddel mod Huntingtons Sygdom, er frontløber blandt selskabets produkter rent pipelinemæssigt. Og Neurosearch venter at kunne offentliggøre de første fase III-data om produktet i begyndelsen af 2010, mens selskabet senere på året venter at søge om markedsregistrering for produktet.

Fedmemidlet Tesofensine er på vej i fase III-studier, og om det oplyser Neurosearch, at man er tættere på at finde en partner.

- Sideløbende med fase III-udviklingsaktiviteterne har Neurosearch intensiveret drøftelser med potentielle partnere med henblik på at indgå en licensaftale vedrørende tesofensine, hedder det i regnskabet.

Neurosearch fastholder de finansielle forventninger til 2009, som lyder på et underskud før finansielle poster og andre resultatandele i størrelsesordenen 350 mio. kr. RB-Børsen