Neurosearch: GSK-samarbejde er en kæmpesucces

Ledelsen hos biotekselskabet Neurosearch skød papegøjen, da den sidst i 2003 indgik en fem-årig aftale med medicinal-giganten GlaxoSmithKline.

Derfor håber den på en genforhandling, inden aftalen udløber næste år. Aftalen indebar, at GlaxoSmithKline betalte 82 mio. euro (610 mio. kr.) for at blive førstevælger til en række af Neurosearchs forskningsprogrammer.

- Deres ret til at vælge fra vores forskningsprogrammer udløber med 2008, så der skal vi i gang med at drøfte med GlaxoSmithKline, hvordan vores samarbejde kan fortsætte.Vi må sige, det har været en kæmpesucces, og det tror jeg også, de synes, så jeg tror da, at vi finder ud af noget, siger administrerende direktør hos Neurosearch, Flemming Pedersen, til RB-Børsen.

Foreløbig har GlaxoSmithKline valgt to af Neurosearchs programmer. Det ene til behandling af depression, og det er i dag nået til den sene del af fase II-forsøgene. Det andet til behandling af smerte og andre sygdomme i centralnervesystemet. Mandag meddelte Neurosearch, at det indleder fase I-forsøg hermed, hvilket udløser en milepælsbetaling fra GlaxoSmithKline på 4 mio. euro.

- Der ligger i dag syv produkter, som GlaxoSmithKline har forskellige optioner til, så det er ved at være en alvorlig pipeline, vi får bygget op til dem. Vi venter, at der kommer flere, inden aftalen udløber, da vi har haft en meget høj produktivitet i vores forskningsprogrammer. Der har vi været heldige eller dygtige eller en kombination. Det er faktisk rigtig godt, fastslår Flemming Pedersen.

Aftalen er bygget op, så Neurosearch betaler de indledende forskningsomkostninger. Hvis GlaxoSmithKline udvælger produktet, så overtager den britiske koncern samtidig finansieringen af den videre udvikling, mens det står Neurosearch frit for, hvad der skal ske med produktet, hvis ikke GlaxoSmithKline vil have det. Depressions-produktet, som er i sen-fase II, har Neurosearch således overdraget til GlaxoSmithKline, men det danske selskab får royalties og milepælbetalinger, når det kommer på markedet.

For det nye fase I-produkt, der går under betegnelsen NSD-644, til behandling af smerte i centralnervesystemet, står Neurosearch stadig med udgifterne. Mandagens milepæl-betaling betyder dog, at det ikke trykker på Neurosearch regnskab.

- Vi er ansvarlige for hele forskningsdelen frem til fase II, hvor der kommer bevisførelse i patienter. GlaxoSmithKline betaler allerede her fra begyndelsen af fase I milepæle til os, som mere end dækker vores omkostninger, forklarer Flemming Pedersen.

- Vi har ikke offentliggjort, hvilke milepæle der betales, men de kommer undervejs, og de bliver større og større. For det her stof har vi 109 mio. euro i potentielle milepælbetalinger, og vi afholder selv omkostningerne frem til fase II. De beløber sig typisk til noget omkring 5-6 mio. euro, så det er klart, at der bliver betalt en stor del for selve innovationen, tilføjer han.

Fase I med stoffet NSD-644 vil ifølge direktøren sandsynligvis tage et år. Herefter skal den videre udvikling, hvis alt går godt, overføres til GlaxoSmithKline, men der går formentlig otte år, før stoffet når frem til en markedsgodkendelse.