Neurosearch begynder klinisk fase I studie med NSD-644

Biotekselskabet Neurosearch påbegynder klinisk fase I studie med NSD-644 som en potentiel ny smertebehandling og modtager milepælsbetaling i henhold til samarbejdsaftalen med GlaxoSmithKline.

- Neurosearch har optaget og doseret de første raske frivillige forsøgspersoner i et klinisk fase I studie med NSD-644 med henblik på at udvikle denne lægemiddelkandidat som ny behandling mod smerte og andre sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Udviklingen af NSD-644 foregår inden for rammerne af en samarbejdsaftale med GlaxoSmithKline (GSK), og påbegyndelsen af fase I studierne udløser en milepælsbetaling til Neurosearch på 4 mio. euro (30 mio. kr.), oplyser selskabet.

Neurosearch ændrer ikke forventningerne for 2007 og venter fortsat et regnskabsmæssigt underskud i størrelsesordenen 230 - 250 mio. kr. før indregning af associerede virksomheder og andre kapitalandele.

Fase I studiet er et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret, sekventielt dosiseskaleringsstudie med henblik på at vurdere NSD-644's sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik. Studiet udføres i Tyskland.

I henhold til aftalen med GSK har Neurosearch ansvaret for den kliniske udvikling af NSD-644 indtil opnåelse af Proof-of-Concept (t.o.m. fase IIa), hvorefter GSK overtager ansvaret for den kliniske udvikling og ligeledes for fremstilling og markedsføring af produktet. GSK skal erlægge milepælsbetalinger til Neurosearch frem til markedslancering samt tocifrede royaltyprocenter af det globale salg af produktet.