Nets kan blive ramt af en stribe EU-love

Nets, der står bag dankortet og Nemid, har tirsdag offentliggjort sit børsprospekt, der er en moppedreng af en sag på 421 tætskrevne sider, som detaljeret beskriver virksomheden, branchen og ikke mindst de risici, som kan være forbundet med at investere penge i de aktier, som nu skal ud på børsen.

Nets, der står bag dankortet og Nemid, har tirsdag offentliggjort sit børsprospekt, der er en moppedreng af en sag på 421 tætskrevne sider, som detaljeret beskriver virksomheden, branchen og ikke mindst de risici, som kan være forbundet med at investere penge i de aktier, som nu skal ud på børsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Afsnittet om risikofaktorer fylder 30 sider og beskriver de ting, som selskabet kan blive ramt af i forhold branchen for digitale betalinger, koncernens aktiviteter, lovgivning og regulering - samt selve udbuddet af aktierne. Det mest interessante forekommer at være afsnittet af lovgivning, hvor Nets peger på en række EU-love, som det forventer får indvirkning på selskabets aktiviteter.

Det gælder blandt andet EU's betalingstjenestedirektiver. Specifikt næves det såkaldte PSD2, som skal bidrage til et mere integreret og effektivt EU-marked og skabe mere lige vilkår for udbydere af betalingstjenester, gøre betalinger mere sikre, beskytte forbrugerne og anspore til lavere priser for betalingstjenester.

- Implementeringen af PSD2 forventes at medføre yderligere compliance- og systemomkostninger, skriver Nets i børsprospektet og peger på krav om rapportering om informationssikkerhed, interoperabilitet mellem forskellige systemer og beskyttelseskrav.

Derudover kan det nyligt vedtagne Fjerde Hvidvaskdirektiv, der trådte i kraft 25. juni 2015 og skal være gennemført i national lovgivning i EU's medlemsstater senest 26. juni 2017, medføre yderligere omkostninger til at etablere kontroller og procedurer.

Nets nævner også regler om interbankgebyrer, som "sandsynligvis" vil påvirke koncernens forretning, og den generelle forordning om databeskyttelse, og selskabet også vurderer vil kunne påvirke gennem øgede omkostninger til compliance, sikkerhed og tekniske systemer.