Nervøsiteten er vendt tilbage til aktiemarkedet

Sidste uge viser, hvor skrøbelig den ellers positive stemning på aktiemarkedet egentlig er.

Læs mere
Fold sammen

For en uge siden anslog vi på denne plads tonen til et brud af All-Time-high på det amerikanske aktiemarked, og det skete faktisk også. Det amerikanske toneangivende S&P 500 indeks ligger trods en lidt svag ugeslut fortsat tæt på et nyt All-Time-High.

Til gengæld er de europæiske aktier faldet tilbage. Det er sket i kølvandet på ny nervøsitet om Tyrkiet, og også Italien begynder at ligne et finansielt problem. Begge steder er statsrenterne igen på vej op, og den tyrkiske Lira er igen begyndt at vende opad efter en periode med nogenlunde ro på.

Den nye nervøsitet afspejler, at der meget let kan komme meget mere valutauro omkring emerging markets. Ikke mindst en fortsat styrkelse af US dollar vil være et kæmpeproblem, fordi en stor del af gælden i Tyrkiet og andre emerging markets ligger i US dollar. En stigende US dollar vil altså få gælden i lokal valuta til at stige kraftigt. Et foreløbigt plaster på såret er, at obligationsrenterne fortsat ligger underdrejet. Der er tilsyneladende ikke en overbevisende tro på, at den globale økonomi bare kører derud af.

 

Aktiemarkedet har de helt kortsigtede briller på

For europæiske aktier har Tyrkiet og delvist Italien været den vigtigste drivkraft, og det har altså ført aktierne nedad. Den vigtige tyske DAX Future er kørt ned under det vigtige pejlemærke i 12.400 med en lukkekurs fredag aften i 12.350. Men der skal altså ikke meget til for hurtigt at komme tørskoet i land de kommende uge med et comeback over 12.400. Den fortsatte positive stemning på det amerikanske aktiemarked kan være med til at trække europæiske aktier op igen.

 

Underliggende markedssignaler giver øget usikkerhed

Vi har i vores internationale overvågning af analyser og kommentarer i denne uge særligt hæftet os ved en analyse, som vi mener er et ”must read” for alle aktieinvestorer. Budskabet er grundlæggende, at det historisk har været meget farligt at anvende det amerikanske aktiemarked som temperaturmåler for, hvordan den underliggende aktierisiko udvikler sig.

Budskabet er, at i perioder med markant stigende usikkerhed og nervøsitet, så stiger de amerikanske aktier faktisk, fordi globale investorer trækker deres penge mod USA. Det betragtes som et safe haven sted, altså en sikker havn i urolige tider.

 

Og hvad siger de underliggende risikoindikatorer så?

Grundlæggende ser det faktisk ikke så godt ud. Men det er ikke ensbetydende med, at aktiemarkedet falder sammen i morgen. For den overordnede positive stemning og momentum kan holde et godt stykke tid endnu, selvom der ikke er fundamentalt grundlag for det. Artiklen, vi henviser til, lægger vægt på, at den schweiziske valuta CHF er blevet markant styrket den seneste måned i forhold til Euro. Netop CHF ses som et safe haven i urolige tider, eller ved oplægget til urolige tider. Så denne udvikling kan godt være første advarsel om, hvad der er på vej.

Vi følger også løbende det amerikanske SKEW indeks, altså det, der populært kaldes krakindeks, som også er steget faretruende på det seneste.  Endelig er det påfaldende at den toneangivende ti-årige tyske statsrente siden marts er halveret, hvilket ikke understøtter troen på solid økonomisk vækst forude.

 

Men de danske aktier ignorerer tilbagefaldet i europæiske aktier

Det danske large cap indeks steg faktisk over tre procent i denne uge med stigninger over en bred kam. Største stigninger var der i Netcompany, A.P. Møller-Mærsk, SimCorp, Genmab og NKT. Svageste performer var Sydbank med et minus på 14 procent efter et skuffende regnskab.

I det hele taget klarede bankaktierne sig ikke så godt i kølvandet på de nye rentefald på obligationsmarkedet. Set over de seneste måned er 26 large cap aktier faldet i kurs, og 14 er steget i kurs. Billedet afspejler, at man som investor fortsat skal være meget selektiv i sit aktievalg, og et bredt tilfældigt udvalg er næppe vejen frem.

I Økonomisk Ugebrevs portefølje har vi aktuelt et afkast på 6,1 procent i år, mod Copenhagen Benchmark på 8,6 procent og C25 indeks på 2,3 procent. I forhold til, at vi i porteføljen i første halvår har forfulgt en meget forsigtig investeringsstrategi med typisk 10-30 procent af kapitalen i risikoafdækningspapirer anser vi afkastet for tilfredsstillende.   

MODTAG 3 UDGIVELSER AF ØKONOMISK UGEBREV FORMUE GRATIS!