Nedskrivninger på udlån trækker Max Bank i minus

Max Bank med hovedsæde i Næstved kom gennem første halvdel af 2009 med et underskud på 4,9 mio. kr. mod et overskud på 3,7 mio. sidste år. Nedskrivninger ud udlån tynger godt i regnskabet. (Opdateret)

Foto: Scanpix
Max Bank har således i de første seks måneder af 2009 måttet afskrive 39 mio. kr. på udlån, hvilket er mere end dobbelt så meget som i halvåret 2008.

I de 39 mio. kr. indgår 8,8 mio. kr. til dækning af registrerede tab i Det Private Beredskab. Derudover er resultatet belastet med 12,5 mio. kr. i betalinger til Bankpakke. og det var mere end forventet.

Resultatet af den primære drift er i år vokset med 13,5 pct. til 26,7 mio. kr. Nettorente- og gebyrindtægter er fastholdt på uændret niveau på 188 mio. kr. trods fald i det samlede forretningsomfang på 20 pct. og personale- og administrationsudgifterne udviser et mindre fald, fremhæver ledelsen i halvårsrapporten.

"Resultatet for hele 2009 forventes - primært som følge af øgedenedskrivninger og større betalinger til Bankpakke I end oprindeligt forventet -at blive i intervallet 0 til minus 20 mio. kr. før skat," skriver ledelsen om forventningerne til hele året.