Nedjustering sætter gældsplaget Sanistål under grimt pres

Danmarks måske mest forgældede virksomhed, den børsnoterede vvs-grossist Sanistål er hårdt presset af de dårlige konjunkturer inden for industrien og byggeriet.

Foto: Scanpix
"Som følge af den fortsat markant dårlige konjunkturudvikling indenfor industri og byggeri, som har medført en større omsætningstilbagegang end tidligere forventet, og på trods af yderligere væsentlige omkostningsreduktioner forventes det derfor ikke at være muligt at realisere et bedre driftsresultat (EBITDA) for 2009 end det realiserede EBITDA for 2008, der udgjorde minus 69,7 mio. kr.," skriver selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Koncernen bedyrer, at den fortsat har et stærkt likviditetsberedskab, der er tilstrækkeligt til at drive virksomheden, men at koncernen har indledt forhandlinger med selskabets banker om en forlængelse af de eksisterende kreditfaciliteter.

Sanistål arbejder endvidere på at frasælge ejendomme, og der er ultimo 2. kvartal 2009 lukket to handler og flere forventes at følge i 2. halvår 2009.

Sanistål er ramt af en grim cocktail bestående af tre ting. Omsætningen dykker mærkbart, fordi bygge-aktiviteten er meget lav, priserne på stål er eksploderet og virksomheden er begravet i dyr gæld.

Det er sådan en cocktail, der har fået selv store og modne virksomheder til at vælte omkuld, men hos Sanistål bedyrer økonomidirektøren, at man har et umådelig godt forhold til bankerne, som udviser stor forståelse for den vanskelige situation.

Virksomheden´har formodentlig den laveste soliditet blandt samtlige fondsbørsens selskaber. Soliditet siger noget om egenkapitalens størrelse i forhold til aktivmassen. Sanistål har en soliditet på under 15 pct., hvilket er bekymrende lavt.