Nationalbanken enig i lov om Bankpakke II

Nationalbanken er enig i de centrale elementer i Bankpakke II. Det fremgår af et høringssvar til Økonomi- og Erhvervsministeriet, hvor Nationalbanken erklærer sig enig i såvel pakkens formål som udformning.

Der bliver dog stillet det ene forbehold, at Nationalbanken anmoder om at blive inddraget i sager, hvor et pengeinstitut ansøger staten om at afgive tegningsgaranti for dets kapitalrejsning i anden valuta end danske kroner.

Nationalbanken tilbyder at hjælpe. Den stiller gerne medarbejdere til rådighed for den taskforce, der skal stå for sagsbehandling og kreditbevilling i Økonomi- og Erhvervsministeriet, og den vil gerne deltage i den halvårlige drøftelse af den lovpligtige redegørelse, ministeriet skal komme med.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )