MT Højgaard vendte underskud til overskud

Omsætningen i entreprenørkoncernen MT Højgaard faldt sidste år, men resultatet blev samtidig vendt fra underskud

til overskud.Der har været en tilfredsstillende udvikling i de danske entreprenøraktiviteter, mens koncernens involvering

i det britiske projekt i Buxton fortsat har påvirket resultatet med omkostninger for 25 mio. kr.Koncernen fik et overskud

før skat på 48 mio. kr. mod et underskud året før på 429 mio. kr. Omsætningen faldt fra 9,7

mia. kr. til lige under 8 mia. kr., mens driften blev forbedret fra et underskud på 429 mio. kr. til et overskud på 50

mio. kr. Ses der på udviklingen i årets sidste kvartal, løb omsætningen op i 2,1 mia. kr., og resultatet

før skat blev på 31 mio. kr.Entreprenørforretningens omsætning var 5,1 mia. kr. mens datterselskaberne bidrog

med 2,9 mia. kr Den primære drift gav et overskud i entreprenørdelen på 58,8 mio. kr., og datterselskaberne fik

et underskud på driften på 8,8 mio. kr. inklusive det kriseramte Buxton-projekt.For 2004 venter MT Højgaard

en omsætning i størrelsesordenen 7 mia. kr. og et overskud før skat på 75 mio. kr. Ordrebeholdningen var

ved indgangen til 2004 på 4,8 mia. kr. hvilket svarer til ca. otte måneders arbejde, oplyser koncernen.Projektet

i Buxton har igen været præget af vanskelige vilkår omkring færdiggørelsen, men MT Højgaards

andel af projektet ventes færdiggjort i starten af indeværende år. MT Højgaard pointerer, at der fortsat

er rejst krav mod koncernen som følge af ekstraarbejder, forsinkelser og forstyrrelser i produktionen i Buxton, og der er foretaget

hensættelser til dette. MT Højgaard har tilsvarende rejst krav om ekstrabetalinger og tidsfristforlængelse, og

udfaldet af disse krav er ikke indregnet i regnskabets indtægter.Egenkapitalen i MT Højgaard er øget fra

502 mio. kr. til 828 mio. kr., hvilket blandet andet skyldes tilførsel af 300 mio. kr. i april sidste år som kapitalforhøjelse.Koncernens

strukturændring var på plads ved udgangen af 2003 og de målsatte initiativer var gennemført, noterer MT Højgaard.

Det har givet klare og enkle kommunikationsveje mellem ledelsen og de ansvarlige for forretningsområderne, hvilket har medført

en hurtigere gennemførelse af beslutninger og ændringer.RB-Børsen