MT Højgaard øgede halvårsresultat

Entreprenørkoncernen MT Højgaard forbedrede sit overskud før skat med 79 mio, kr. i årets første seks måneder sammenlignet med tilsvarende periode af 2006.

Samlet blev overskuddet på 111 mio. kr. før skat. Omsætningen steg med 19 pct. til 5934 mio. kr.

Det stigende aktivitetsniveau kommer primært fra Entreprenør-forretningen, hvor især de udenlandske aktiviteter er stigende, skriver MT Højgaard i regnskabet.

- Anlægsaktiviteterne (Anlæg, Forsyning og Udland) har samlet realiseret et resultat som er bedre end ventet, mens resultatet af byggeaktiviteterne (Byggeri og Renovering) er lavere end ventet. Forretningsenhederne har realiseret et resultat på niveau med det forventede, bemærkes det i regnskabet.

For hele 2007 fastholder MT Højgaard forventningerne om en omsætning på godt 11 mia. kr. og et resultat før skat i niveauet 225 mio. kr.

- Det høje aktivitetsniveau på det danske bygge- og anlægsmarked i første halvdel af året forventes at fortsætte i resterende del af 2007, men med mulighed for en svag nedgang sidst på året som følge af afmatningen på boligmarkedet.

Fremgangen i markedet for erhvervsbyggeri skønnes delvis at kunne kompensere for faldet i boligbyggeriet, skriver MT Højgaard i en kommentar til forventningerne.

MT Højgaard er ejet af Højgaard Holding, der har en ejerandel på 54 pct. og Monberg & Thorsen, der ejer de resterende 46 pct.