Morsø Bank sænker forventningerne

Morsø Bank sænker forventningerne til resultatet for 2009, og venter et underskud før kursreguleringer og skat på 30-40 mio. kr.

Læs mere
Fold sammen
Morsø Bank sænker forventningerne til resultatet for 2009, og venter et underskud før kursreguleringer og skat på 30-40 mio. kr.

Det skyldes primært to forhold, oplyser banken. For det første er der behov for større nedskrivninger i forbindelse med overtagelsen af Spar Mors, hvilket påvirker negativt med 18 mio. kr. For det andet er der behov for yderligere hensættelser til bankpakke I, således at garantien nu koster banken negativt med 14,7 mio. kr. alene i første halvår.

Morsø Bank ventede tidligere et resultat før skat og omkring 5 mio. kr.

- Spændet i resultatforventningerne afspejler en fortsat betydelig usikkerhed omkring resultatpåvirkningen af bankens garantistillelse i forbindelse med bankpakke I, skriver banken.

Bankens halvårsregnskab, der offentliggøres i sin helhed den 11. august, vil vise et underskud før skat på 36,8 mio. kr., oplyser banken.

Solvensprocenten vil udgøre 12,9 og kernekapitalprocenten 6,5.

- I den forbindelse skal erindres om, at overtagelsen af aktiviteterne i Spar Mors, der fandt sted cirka to måneder før offentliggørelse af bankpakke II, isoleret set betød et fald i bankens kernekapitalprocent på godt 2 procentpoint, pointerer Morsø Bank.

Banken har søgt om at komme med i bankpakke II, men forhandlingerne er endnu ikke gået i gang.(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )