Morsø Bank præsterer underskud på 27,3 mio. kr.

Morsø Bank kom ud af første halvår 2009 med et underskud på 27,3 mio.kr. mod et overskud på 9,2 mio.kr. i første halvår 2008. Et klart utilfredsstillende resultat, konstaterer banken.

Læs mere
Fold sammen
For hele 2009 fastholdt Morsø Bank forventningerne, der blev nedjusteret i slutningen af juli. Bankens forventninger til resultatet før kursreguleringer og skat for året 2009 er et underskud i niveauet 30 - 40 mio. kr.

27.juli nedjusterede banken grundet især to forhold. For det første behov for større nedskrivninger i forbindelse med overtagelsen af Spar Mors, hvilket påvirker negativt med 18 mio. kr. For det andet behov for yderligere hensættelser til bankpakke I, således at garantien nu koster banken negativt med 14,7 mio. kr. alene i første halvår.

Morsø Bank ventede tidligere et resultat før skat og omkring 5 mio. kr.

I forbindelse med nedjusteringen løftede banken sløret for resultatet.

Bankens basisindtjening er i første halvår påvirket af: Udgifter til personale og administration stiger med 28 pct. til 61,4 mio.kr.

- Stigningen kan altovervejende henføres til stigende personaleomkostninger i forbindelse med overtagelsen af Spar Mors, forklarer banken.

Dertil komemr at basisindtjeningen drænes af udgifterne til bankpakke I, som har udgjort 8,7 mio.kr. i garantiprovision. Dertil kommer hensættelser på yderligere 6,0 mio.kr. til dækning af registrerede tab i Finansiel Stabilitet.

Konjunkturudviklingen har endvidere medført et markant nedskrivningsbehov på 50,0 mio. kr.# Halvårsregnskab - Morsø Bank :Mio. kr. H1 09 H1 08

----------------------------------------------------------

Nettorente- og gebyrer: 79,8 68,4

Kursreguleringer: 5,5 -5,2

Nedskrivninger på udlån: 50,0 1,9

Res. før skat og kursreg: -42,2 17,4

Nettoresultat: -27,3 9,2

Udlån: 3426 2882

Indlån: 3349 2604

Egenkapital: 284 319

Balance: 4764 3808

Solvensprocent: 12,9 13,1

Kernekapitalprocent: 6,5 9,2

#

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )