Morsø Bank nedjusterer

Morsø Bank sænker forventningerne til resultatet for 2008

Læs mere
Fold sammen
Banken venter nu et resultat før kursreguleringer og skat for 2008 på ca. 17 mio. kr., mens der tidligere var ventet et plus på 28 mio. kr. Resultatet før skat ventes at blive på 2 mio. kr.

Nedjusteringen skyldes den negative udvikling på de finansielle markeder i fjerde kvartal, samt betalingen til bankpakke I, der er steget, efter at Morsø Bank i november købte kriseramte Spar Mors.

- Som bekendt havde Spar Mors et endog meget højt individuelt solvensbehov, som betyder, at Morsø Bank for fjerde kvartal 2008 har fået en væsentlig forøgelse af udgifterne til Beredskabet, idet fjerde kvartals betalinger er baseret på indberettet solvensbehov pr. 30. juni 2008. Fremadrettet forventes en væsentlig reduktion af Morsø Banks andel af betaling til Beredskabet, idet der i forbindelse med bankens overtagelse er foretaget væsentlige nedskrivninger på de svage engagementer fra Spar Mors, hvilket alt andet lige sænker solvensbehovet og dermed Morsø Banks andel af de samlede betalinger, skriver Morsø bank i fondsbørsmeddelelsen.

RB-Børsen