Monberg & Thorsen: Halvårsres. lidt bedre end ventet

 

Entreprenørvirksomheden Monberg & Thorsen kom ud af første halvår 2007 med et overskud før skat på 94 mio. kr., hvilket er en forbedring på 22 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, hvor overskuddet endte på 72 mio. kr. til trods for at der heri indgik 33 mio. kr. på frasolgte olieinteresser. Monberg & Thorsen ejer 46 pct. af MT Højgaard og hele Dyrup, og på baggrund af resultatet i Dyrup er periodens resultat lidt bedre end ventet.

 

Omsætningen steg omkring 500 mio. kr. til 3,7 mia. kr. fra 3,2 mia. kr. andet halvår 2006., hvilket svarer til 15 pct.

 

For hele 2007 fastholder Monberg & Thorsen forventningerne og venter således fortsat et resultat før skat på omkring 50 mio. kr., baseret på en koncernomsætning på 6,8 mia. kr.

 

- Dog er forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling er forbundet med usikkerhed og risici, der kan medføre, at udviklingen afviger i forhold til det forventede.

 

# Halvårsregnskab - Monberg & Thorsen:

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 3.672 3.183

 

Driftsres. (EBIT): 88 84

 

Res. før skat: 94 72

 

Nettoresultat: 62 59

 

Egenkapital: 1.436 1.380

 

Balance: 4.126 4.061

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )