Mols-Liniens kurs mod fondsbørsens udgang møder modstand

En række sure aktionærer har klaget over, at Nasdaq OMX - selskabet bag fondsbørsen i København - har sagt god for en afnotering af rederiet Mols-Linien.

Foto: Henning Bagger. ARKIVFOTO.
Læs mere
Fold sammen

Det er Foreningen af Mols-Liniens Småaktionærer, der har indsendt klagen til Finanstilsynet, fortæller formand Thomas Tang. Mols-Linien har selv bekræftet klagen i en meddelelse.

Fondsbørsen i København sagde god for en afnotering i slutningen af februar, efter at hovedaktionæren i Mols-Linien, kapitalfonden Polaris med en ejerpost på 80 pct. havde ansøgt om det.

- Vi har læst afgørelsens præmisser, og vi er stadig uforstående, og det samme er flere advokater, vi har talt med. Det er en mærkelig afgørelse og en ny praksis, siger Thomas Tang.
- Tidligere krævede det 90 pct. af aktiekapitalen at afnotere et selskab, men nu er der åbnet op for, at man kan afnotere med mindre.- Det er både vigtigt for Mols-Liniens aktionærer, men også for det danske aktiemarked generelt. Vi skal have afprøvet, om det skal være ny retspraksis, siger han.
Foreningen af Mols-Liniens Småaktionærer, der har omkring 300 medlemmer, blev stiftet, i forlængelse af at Polaris begyndte at købe aktier i rederiet sidste år og luftede tanker om at tage rederiet af børsen.

Og det er netop de småaktionærer, som ifølge Thomas Tang bliver hårdest ramt af en afnotering. Mols-Linien-aktien er efter fondsbørsens afgørelse faldet fra kurs 97 til en kurs omkring 60.- Det anden afgørende punkt i forhold til vores klage er, om en afnotering er til væsentlig skade for aktionærerne. Vi har fortsat svært ved at se, at det ikke skulle være det, og vi kan jo også se, at børsværdien faldt med omkring 600 mio. kr. i dagene efter afgørelsen, siger Thomas Tang, der selv ejer aktier i rederiet.

Rederiet har, som det ser ud nu, sidste handelsdag 21. april, men Thomas Tang og resten af foreningen har anmodet om, at det skal være muligt at handle med aktien, til klagen er afgjort.
Mols-Linien skriver i en meddelelse, at det har anmodet om, at "at Finanstilsynet tillægger klageren partsstatus efter værdipapirhandelsloven".

/ritzau/FINANS