Mols-Linien standser aktietilbagekøb

Det børsnoterede rederi Mols-Linien har stoppet sit aktietilbagekøbsprogram. I stedet vil Mols-Linien udbetale et større udbytte til aktionærene, oplyser rederiet i en meddelelse til fondsbørsen.

- Siden iværksættelsen den 7. november 2006 af et aktietilbagekøbsprogram har bestyrelsen konstateret, at der har været

begrænset likviditet i aktien. Selskabet har således købt aktier for 3,5 mio.kr. i den forløbne periode. Bestyrelsen har på denne

baggrund besluttet at standse programmet og ønsker i stedet at revurdere den gældende udbyttepolitik, skriver rederiet.

Bestyrelsen for Mols-Linien foreslår, at der for 2006 udbetales et udbytte på cirka 28 mio. kr., hvilket er omkring halvdelen af det

ventede overskud i 2006. Det foreslåede udbytte svarer til 10 pct. af aktiekapitalen, mens Mols-Linien de sidste to år har udbetalt 5

pct. af aktiekapitalen i udbytte.

RB-Børsen