Mols-Linien opjust. trods sne, storm og priskonkurrence (Opd)

 

Bedre resultat og omsætning trods fald i det samlede antal overførte biler og lastvogne er resultatet af første halvår for rederiet Mols-Linien.

 

Hårdt vejr med sne og storm i 1. kvartal 2007 samt skærpet priskonkurrence fra Storebæltsforbindelsen har påvirket overførslerne af fritidsrejsende og privatbillisterne, men der er fortsat fremgang i antallet af forretningsrejsende med hurtigfærgerne, anfører rederiet.

 

Omsætningen for halvåret endte på 369,7 mio. kr. mod 351,3 mio. kr. i samme periode i 2006. Resultatet efter tonnageskat blev et overskud på 18,8 mio. kr., hvilket er 15,4 mio. kr. bedre end resultatet i første halvår 2006 og bedre end Mols-Liniens forventning.

 

Mols-Linien havde i 1. halvår 2007 en heldig hånd med sikring af brændstofpriserne. Prisen på den type olie, som rederiet benytter i hurtigfærgerne, var sikret til ca. 570 dollar pr. ton. Desuden var rederiets dollar-eksponering terminssikret i 1. halvår 2007 til en kurs på 5,75 kr.

 

- Det var med til at sikre, at rederiets omkostninger til brændstof i perioden blev 12,6 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år, fremgår det af regnskabet.

 

Mols-Linien noterer sig glædeligt at antallet af erhvervsbilister på hurtigfærgerne, som udgør over 60 pct. af kunderne, i 1. halvår 2007 er vokset med yderligere ca. 7 pct., men der har været en negativ udvikling i antallet af fritidskunder, noteres det samtidigt.

 

For hele 2007 opjusterer Mols-Linien forventningerne til et nettooverskud på 55-70 mio. kr. og en omsætning på 105-120 mio. kr.

 

Den positive trafikale udvikling på Kattegat har fået Mols-Linien til at beslutte at øge kapaciteten inden for hurtigfærgekonceptet i det kommende år.

 

- Det vil sikre, at selskabet kan efterkomme den fortsatte vækst inden for det attraktive segment af professionelle erhvervskunder - og samtidig fastholde serviceniveauet og den generel høje standard, vurderes det.

 

Desuden har rederiet igangsat undersøgelser om behov og muligheder for at øge kapaciteten på selskabets fragtfærger mellem Kalundborg og Århus, fremgår det af regnskabet.

 

# Halvårsregnskab - Mols-Linien

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 369,7 351,3

 

Driftsres. (EBIT): 21,7 9,1

 

Res. før skat: 18,9 3,4

 

Nettoresultat: 18,8 3,4

 

Egenkapital: 413,3 375,5

 

Balance: 817,4 806,1

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )