Mols-Linien må sænke forventningerne en smule

Finanskrisen har ramt fragttransporten i Danmark, og derfor må Mols-Linien sænke forventningerne til helåret en spids.

Læs mere
Fold sammen
  Nu venter rederiet et overskud efter tonnageskat på 30-50 mio. kr., hvor man tidligere havde meldt om et overskud på 40-65 mio. kr. før tonnageskat. Forskellen på før og efter skat udgjorde i årets første seks måneder blot 0,3 mio. kr.

Med forventningerne om et overskud efter skat på 30-50 mio. kr. for hele året skal Mols-Liniens indtjeningsskrue dreje markant hurtigere i andet halvår, idet man havde et nettounderskud på 19,6 mio. kr. efter årets første seks måneder.

Det underskud var dog mindre end i samme periode i 2008, hvor man mistede 35,5 mio. kr. Og forbedringen er præsteret på trods af en vigende omsætning. Det skyldes blandt andet drastiske omkostningsbesparelser i rederiet.

Mols-Liniens samlede omkostninger i første halvår var på 331,6 mio. kr., hvilket er 99 mio. kr. bedre end i samme periode i 2008, oplyses det i regnskabet. Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved, hvor holdbare de besparelser er, da broderparten - 83,1 mio. kr. - skyldes færre udgifter på brændstof. Resten er hentet på løn og "øvrige omkostninger", hedder det i regnskabet.

Såvel privat- som erhvervssegmentet trækker ned for rederiet, der måtte se antallet af overførte personbiler falde med 19 pct. og antallet af lastvognsenheder, modulvogntog og løstrailere falde med 22 pct. i forhold til samme periode året forinden. Det søger Mols-Linien blandt andet at rette op på ved at købe en ny færge.

- For at tilgodese blandt andet de erhvervsrejsendes behov for flere og hyppigere afgange på rederiets ruter har rederiet truffet beslutning om at søge efter en yderligere færge, som kan supplere rederiets nuværende hurtigfærger, hedder det i regnskabet.# Halvårsregnskab - Mols-Linien:Mio. kr. H1 09 H1 08

-----------------------------------------------------------------

Omsætning: 316,5 398,6

Res. f. finans. poster: -15,1 -32,0

Res. f. skat: -19,9 -34,3

Nettores.: -19,6 -35,5

Egenkapital: 332,0 372,8

Balance: 729,0 823,6#(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )