Mindsterenten på vej mod 3 pct.

Mindsterenten er på vej ned på 3 pct. Det skriver Danske Bank i en obligationskommentar.

- Med hensyn til mindsterenten er vi for tiden 11 dage inde i den halvårlige beregningsperiode, og gennemsnittet for referencerenten ligger indtil nu på 4,54 pct., hvilket er pænt under grænsen på 4,57 pct. for at vi får en ny mindsterente, skriver banken.

Banken har beregnet, at renten i de resterende ni dage af beregningsperioden blot skal holde sig under et gennemsnit på 4,61 pct., for at mindsterenten til januar bliver sat ned til 3 pct. fra det nuværende niveau på 4 pct., som den blev hævet til i sommer.

Mindsterenten er den laveste rente, såkaldte "blåstemplede obligationer" kan udstedes med. Blåstemplede obligationer med lav kuponrente er attraktive for private investorer, fordi kursgevinsterne er skattefrie.

Mindsterenten beregnes ordinært for hvert halvår ud fra den gennemsnitlige effektive rente (referencerenten) for åbne fastforrentede kroneobligationer noteret på fondsbørsen i en periode på 20 børsdage forud for den 15. juni og den 15. december. Gennemsnitsrenten i referenceperioden - opgjort med to decimaler - ganges med 7/8 og nedrundes til nærmeste hele tal.

Mindsterenten kan ændres ekstraordinært, hvis et gennemsnit af obligationer i mere end ti handelsdage hver dag har ligget 1 point under eller 2 point over det snit, som mindsterenten senest blev fastsat på baggrund af. Renten gælder for såvel obligationer, pantebreve, gældsbreve og andre pengefordringer.