Milliardregn over Mærsk-arvinger

Familiefonden har nu påbegyndt sin opløsning, som betyder, at Mærsk-arvingerne får del i formuen. I første omgang skal en lille personkreds på under 5 personer dele aktier der har en værdi af små 2 mia. kr.

Et dødsfald i Mærsk-familien betyder, at der nu tages hul på en fordeling af de mange milliarder kroner i Familiefonden. Konkret er der tale om, at arvingerne modtager aktier i A.P. Møller – Mærsk som udloddes fra familiefonden.

Dødsfaldet ligger helt tilbage til sidste år, men grundet den specielle juridiske konstruktion som Mærsk-arvingerne er omfattet, har myndighederne skulle bruge særdeles lang tid på at give de nødvendige tilladelser til, at fonden kan påbegynde sin opløsning.

Den kommer i første omgang en lille personkreds i Mærsk-familien, under fem personer, til gode, som skal dele aktier, der har en samlet værdi på små 2 mia. kr.

Personlig assistent for Mærsk Mc-Kinney Møller, Lars-Erik Brenøe, forklarer til Business.dk, at den ventede partielle opløsning af Familiefonden er påbegyndt.

”I henhold til reglerne for familiefideiskomisser skal disse ophæves, efterhånden som nydelsesretten overgår til en, der endnu ikke var født ved stifterens død”.

På godt dansk betyder det, at der er sket et dødsfald i Mærsk-familien, hvorefter opløsningen af Familiefonden kan tage sin begyndelse.

Familiefondens har nemlig en helt særlig juridisk konstruktion.

Familiefonden er et såkaldt fideikommis. Udtrykket betyder, at der til fonden er tilknyttet en slags forudbestemt arverækkefølge. Her har stifter Arnold Peter Møller fastlagt, hvordan arven skal fordeles. Mens Almenfonden, den anden store aktionær i A.P. Møller - Mærsk, har som primær funktion at eje aktier i A.P. Møller – Mærsk og sikre, at magten forbliver i familien, så har Familiefonden også til formål at sikre, at efterkommerne af A.P. Møllers tre børn er sikret økonomisk i fremtiden.

Indtil i dag var det kun fondens udbytte, der blev udbetalt til arvingerne, mens formuen var uberørt. Men det ligger fast, at fonden efter fideikommis -reglerne opløses gradvist.

Familiefonden er altså ved at blive opløst, hvor fondens midler i to etaper udbetales til arvingerne efter Arnold Peter Møller. Fondens opløsning sker nu, fordi retten til at modtage ydelser fra Familiefonden nu, efter et dødsfald i Mærsk-familien, overgår til en arving, der ikke endnu var født ved stifteren A.P. Møllers død. Konkret betyder det, at cirka 20 af Arnold Peter Møllers oldebørn arver 3/5 af Familiefondens formue, mens Arnold Peter Møllers tip-oldebørn arver de sidste 2/5 af fondens midler. Endelig vil en lille kreds af A.P. Møllers tip-tip-oldebørn arve en del af Familiefonden, da de er efterkommere af nogle af A.P. Møllers børnebørn, som allerede var født ved skibsrederens død i 1965.

I Mærsk Mc-Kinney Møllers gren af familien betyder det, at det er cirka 10 børnebørn, der arver. Og efterfølgende er det en række oldebørn til Mærsk Mc-Kinney Møller, der får del i 2/5 af Familiefondens formue. De resterende arvinger er efterkommere af Mærsk Mc-Kinney Møllers afdøde søstre Sally og Jane.