Migatronic præget af vigende marked

Læs mere
Fold sammen
Svejsemaskinevirksomheden Migatronic i Fjerritslev budgetterede for 2003 med et årsoverskud på niveau med 2002, da det

blev på 1,8 mio. kr. før skat, mens omsætningen ventedes at blive en smule lavere end i 2002, da den udgjorde 302

mio. kr.Resultatet blev lidt lavere, mens omsætningen blev på niveau med 2002.Migatronic fik et resultat før

skat på 1,3 mio. kr. og omsætning blev 302 mio. kr. På bundlinien kunne det lige blive et overskud, da regnestykket for

2003 endte på et plus på 0,2 mio. kr. mod 1,7 mio. kr. i 2002.Der bliver ikke ubetalt udbytte som det også

var tilfældet i 2002. Sidste gang Migatronic betalte udbytte var i 2000, da aktionærerne fik 5 kr. pr. aktie.- Resultatet

er ikke tilfredsstillende, men betragtes af bestyrelsen som værende acceptabelt under de givne markedsforhold. Markedet for svejsemaskiner

har i 2003 fortsat været præget af stagnation og manglende efterspørgsel som følge af det lave aktivitetsniveau,

der kendetegner de metalforarbejdende industrier på store dele af de markeder, hvor Migatronic i dag er repræsenteret,

anfører selskabet.Positivt i AutomationTilsammen har datterselskaberne opnået et resultat før

skat på 2,4 mio. kr. mod et underskud året før på 1,7 mio. kr.Specielt fremhæver Migatronic den

positive udvikling i Migatronic Automation, der har haft en særdeles tilfredsstillende udvikling både omsætnings-

og resultatmæssigt.Det skyldes at selskabet året igennem har haft leverancer til et af Volkswagen koncernens datterselskaber

i Polen, hvilket har påvirket omsætning og resultat positivt.Det positive cash flow fra driften er øget i

2003 til 20,4 mio. kr. mod 17,7 mio. kr. i 2002. Selskabet er fortsat bundsolidt med en egenkapitalandel på 68,5 pct. De seneste

fem år har den ligget over 64 pct.For 2004 venter ledelsen en svag vækst i omsætning og resultat.

RB-Børsen