Max Bank/CEO: Venter lavere udlånstab i '09

Max Banks markante underskud for 2008 vil blive rettet op i 2009. Det forgangne år har givet store tab på finansiering af større værdipapirporteføljer som primært har stået i illikvide aktier, og banken har taget for store risici, forklarer den administrerende direktør i Max Bank, Henrik Lund, over for RB-Børsen.

- Det tabsniveau vi har haft i 2008 er helt ekstraordinært, og 75 pct. af tabene er relateret til nichen med illikvide aktier. Vi har taget tabene på den fløj, og det er slet ikke det niveau, vi venter i 2009. Derimod venter vi et udlånstab på op mod 1 pct. som et realistisk tabsniveau, og det er meget lavere end niveauet for 2008, siger Henrik Lund.

Han understreger, at udlånsniveauet vil være meget svingende fra år til år alt efter, hvilken konjunktur økonomien befinder sig i.

Tirsdag nedjusterede banken markant fra et underskud før skat og kursreguleringer på 35-55 mio. kr. til et underskud på 140-145 mio. kr.

Henrik Lund forklarer, at det generelle nedskrivningsniveau er acceptabelt og venter ikke kæmpetab på enkelte områder i 2009. Banken vil så at sige komme ind i en mere almindelig risikoperiode.

Udlånsvæksten er også blevet dæmpet i 2008, og giver derfor et stærkere fundament for 2009.

- 2008 har været et år med utrolig meget fokus på risiko, og vi har været gennem nogle år med vækst og et pænt indlånsunderskud. Derfor har det været naturligt for os, at 2008 blev året, hvor vi arbejdede på at reducere vores risici. Det medfører, at vi i 2009 skulle stå lidt fastere på fødderne, end vi gjorde sidste år. Men vi har ikke nogen fast strategi om bringe det ned, siger Henrik Lund.

For 2009 venter direktøren et lille overskud og et væsentlig bedre resultat, når man kigger så langt som 2010.

- 2009 bliver året, hvor vi genopretter fra en ekstraordinær situation i 2008. I 2010 skulle vi gerne være tilbage til normal rentabilitet og normal egenkapitalforrentning, pointerer han.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )