Max Bank skal påny holde aktionærmøde om Bankpakke II

Max Bank er i forhandling med Staten om optagelse af hybrid kernekapital på mellem 170-230 mio. kr., som meddelt i kvartalsregnskabet.

Læs mere
Fold sammen
Kapitalindskuddet vil være sammensat på en måde, så det kræver en konkret godkendelse fra generalforsamlingen, hvorfor den bemyndigelse, bestyrelsen modtog på generalforsamlingerne til at optage hybrid kernekapital, ikke er tilstrækkelig.

Derfor indkalder banken til en ekstraordinær generalforsamling den 10. august.

- Da generalforsamlingen allerede to gange har tilsluttet sig, at Max Bank deltager i Kreditpakken, forventer bestyrelsen, at generalforsamlingen stemmer ja. Herefter forventer bestyrelsen, at forhandlingerne med Staten kan afsluttes, skriver banken.

Generalforsamlingen skal godkende den del af kapitalindskuddet, der skal udstedes som kapitalbeviser med konverteringspligt, fordi denne del overstiger 50 pct. af bankens nuværende aktiekapital. Det samlede kapitalindskud under Kreditpakken vil fortsat ligge indenfor den af generalforsamlingen allerede vedtagne 50 pct. grænse af bankens kernekapital, oplyses det.

RB-Børsen