Max Bank: Omkostningerne vokser - halvårsresultat lavere

 

Max Bank med hovedkontor i Næstved kom ud af første halvår med et lavere resultat end på samme tidspunkt året før, men banken er vokset markant, da forretningsomfanget er øget knap 50 pct. Det fremgår af bankens regnskab for første halvår, der kom tirsdag aften.

 

- Alt taget i betragtning er resultatet tilfredsstillende, udtaler administrerende direktør Allan Weirup.

 

- Vi oplever fortsat en markant fremgang i forretningsomfanget. Samtidig oplever vi fortsat et højt aktivitetsniveau på investeringsområdet med fremgang på handlen med såvel værdipapirer som især valuta. Endelig har indsatsen for at styrke kreditkvaliteten båret frugt, hvilket sammen med de gode konjunkturer har ført til, at vi har kunnet indtægtsføre 5,7 mio. kr., der ellers var afsat til tab, understreger han.

 

Resultatet før skat udgør 33,4 mio. kr. og når dermed stort set niveauet fra året før, hvor 1. kvartal var præget af helt ekstraordinært store indtægter fra især salget af strukturerede produkter, anføres det. Første halvår 2006 gav et resultat før skat på 36,8 mio. kr.

 

Det er først og fremmest en kraftig vækst i omkostningerne, der har medført at resultatet er lavere. Udgifter til personale og administration er steget med mere en 14 mio. kr. fra 80,1 mio. kr. i første halvår sidste år til 94,7 mio. kr. i år. Selvom en indtægt på nedskrivninger på udlån er øget er stigningen i den post ikke stor nok til at kompensere for udgiftsvæksten. Kursreguleringsposten hjælper lidt mere til, men stadigvæk er resultat før skat 3 mio. kr. dårligere end i samme periode sidste år.

 

Banken fremhæver i regnskabet at man har styrket sin fokus på omkostningerne og blandt andet er undervejs med et effektiviseringsprogram, der skal medvirke til at reducere omkostingerne.

 

Forretningsomfanget - udlån, indlån og garantier - er vokset til 16,2 mia. kr. eller med 48 pct.

 

I forbindelse med halvårsregnskabet vurderer Max Bank at usikkerheden om nedskrivninger og kursreguleringer er mindre og offentliggør derfor nu forventninger til resultat før skat og det ventes for hele 2007 at ende på 60-70 mio. kr. Tidligere var forventningen til resultatet før nedskrivninger, kursreguleringer og skat.

 

# Halvårsregnskab - Max Bank:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 112,0 118,5

 

Kursregulering: 10,1 - 2,9

 

Nedskrivninger på udlån: -5,7 - 1,2

 

Resultat før skat: 33,4 36,8

 

Nettoresultat: 26,6 29,0

 

Udlån: 4336 3143

 

Indlån: 3237 2374

 

Balance: 6288 4543

 

Egenkapital: 497 411

 

Solvensprocent: 15,1 17,3 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )