Massive fejlinvesteringer og svag styring i DONG

På tre helt centrale punkter retter Rigsrevisionens granskning af DONG Energy en klar kritik, nemlig investeringer, risikostyring og statens ejerrolle i perioden 2008-2010.

Vindmøllepark Fold sammen
Læs mere
Foto: JASPER CARLBERG

Meget tyder på, at der ikke ruller nogen hoveder på højeste niveau som konsekvens af Rigsrevisionens undersøgelse af DONG Energy, men det betyder på ingen måde, at der ikke er tale om hårde konklusioner. Hvad angår kvaliteten af DONGs investeringer, risikostyringen og Finansministeriets varetagelse af ejerskabet i perioden 2008-2010 er beretningen barsk læsning.Rigsrevisionen har kigget nærmere på otte udvalgte investeringer. Særligt det store gaskraftværk Severn i Wales til fem milliarder kroner, som DONG Energy købte i 2009, efter at finanskrisen var brudt ud, er særlig kritisabelt. Den enorme investering blev nemlig foretaget på et utilstrækkeligt beslutningsgrundlag, og det har allerede kostet en nedskrivning af kraftværkets værdi på 1,4 milliarder kroner.Efter aflysningen af børsnoteringen i 2008 var Finansministeriet dog for passivt i forhold til at genoverveje DONGs voldsomme vækststrategi.Og formand Fritz Schur er tilfreds med Rigsrevisionens beretning.

Berlingske Business satte allerede i august 2011 fokus på, at DONGs voldsomme investeringer ville komme til at presse selskabet, hvilket bestyrelsesformand Fritz Schur afviste dengang. Siden har regnskaberne budt på milliardunderskud som følge af fejlslagne investeringer, og der er da heller ingen tvivl hos Rigsrevisionen.

»Det er Rigsrevisionens vurdering, at DONG Energys risikostyring i forhold til koncernens samlede investeringsniveau ikke har været fuldt tilstrækkelig, idet der ikke har været indbygget tilstrækkelige risikomarginer til at imødegå de udfordringer, som er opstået i 2012,« skriver Rigsrevisionen i den 73 sider lange beretning.

Milliardtab på gaskraftværk

Der hersker ingen tvivl om, at det er bestyrelsens ansvar at vurdere, om beslutningsgrundlaget er tilstrækkeligt, hvilket rigsrevisor Lone Strøm også fastslog på et pressemøde i går.

Men kritikken stopper ikke ved de dårlige investeringer. Selve projektstyringen har også mildest talt været mangelfuld. Således har alene de tre undersøgte havvindmølleprojekter Horns Rev 2, Gunfleet Sands og Walney - haft samlede budgetoverskridelser på næsten to milliarder kroner i forhold til budgetterne på samlet 16,5 milliarder kroner.

»Rigsrevisionen finder, at antallet og i visse tilfælde omfanget af budgetoverskridelser taler for, at DONG Energys hidtidige praksis i forhold til budgettering og budgetopfølgning ikke er fuldt tilstrækkelig,« lyder konklusionen.

Rigsrevisionen peger da også på, at de massive investeringer i havvindmølleparker er et forholdsvist nyt investeringsområde med mulige ukendte risici, hvor DONG Energy skal bevise, at investeringerne kan generere den nødvendige stigning i nettoindtjeningen, som kan begrunde de store investeringer. Fordi der er betydelige risici ved så store investeringer i et nyt område, er Rigsrevisionen af den opfattelse, at det bør sidestilles med proceduren for strategiske overvejelser.

Kritik af Finansministeriet

»I perioden fra 2008 til udgangen af 2010 indtog Finansministeriet således en mere afventende position. DONG Energy iværksatte i denne periode et omfattende investeringsprogram med vidtrækkende betydning for selskabets økonomi. Strategien og investeringsprogrammet har medført øgede risici for staten,« hedder det i Rigsrevisionens beretning.

Før og efter denne periode har Finansministeriet dog udøvet en mere aktiv rolle, ligesom Rigsrevisionen også understreger, at bestyrelsen i flere tilfælde har udtrykt bekymring for investeringsomfanget og ligefrem har afvist nogle projekter for at sikre, at investeringerne ikke løb fuldstændig løbsk.

Tilfreds Fritz Schur

»Det er mit indtryk, at Rigsrevisionen har gjort et grundigt arbejde og har begået en nøgtern analyse af DONG Energy. Rigsrevisionens konklusioner ligger ikke langt fra, hvordan vi selv ser på DONG Energy. Således har direktionen og bestyrelsen allerede i løbet af 2012 taget en række initiativer, der skal sikre, at DONG Energys indtjening øges, og at grundlaget for og styring af vores investeringer bliver endnu bedre. Vi vil nu studere rapporten indgående med henblik på at vurdere, om der er andre forhold, hvor vi kan gøre det bedre,« skriver Fritz Schur i en mail til Berlingske.

De undersøgte løn- og personaleforhold, der ikke omfatter de meget omtalte fire guldfugle, har overordnet vist, at DONG ikke er lønførende. Undersøgelsen har fundet, at selskabets lønninger til mellemledere og servicemedarbejdere ligger højere end i sammenlignelige selskaber, men til gengæld ligger lønniveauet for chefer og specialister faktisk lidt lavere