Maj Invest: Aktie-panik skyldes primært kortsigtede investorer

Den »aktiepanik«, der har været på aktiemarkederne i de første to måneder af i år, skyldes primært kortsigtede investorers bekymringer.

Foto: Jens Nørgaard Larsen
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Det er fortsat vurderingen fra fondsmæglerselskabet Maj Invest, skriver selskabets administrerende direktør Jeppe Christiansen i et nyhedsbrev.

- Vi har set betydelige kursbevægelser med afsæt i fire typer af risici, som analytikere og investeringsrådgivere i stigende grad har fokuseret på. Det drejer sig om Kinas finansielle problemer, olieprisfaldet, USA's stramning af pengepolitikken og Europas politiske stabilitet særligt henset til flygtningesituationen, skriver han.

Jeppe Christiansen konstaterer, at mange har ment, og nogle mener fortsat, at disse fire risici hver især har potentialet til at igangsætte en større global økonomisk eller finansiel nedgang.

Konklusionen er, at "aktiepanikken" hovedsageligt skyldes kortsigtede investorers bekymringer, og at kursfaldene endnu ikke har en klar sammenhæng med de underliggende fundamentale økonomiske forhold i global økonomi, som trods alt stadig vokser med næsten 3 pct. på årsbasis.

DET GÅR GODT I USA

Maj Invest-chefen vurderer samlet set, at det går godt i USA. Usikkerheden om den amerikanske vækst er hovedsagelig knyttet til investeringsstoppet i energisektoren. Det er vigtigt i den forbindelse, skriver Maj Invest, at den sektor "kun" udgør 10 pct. af den samlede økonomi, og at dens betydning for økonomien er faldende. En anden negativ faktor, som fremhæves, er dollarens styrke. Den påvirker eksporten, der dog kun udgør 13 pct. af BNP, fremhæver Maj Invest.

Vurderet sammen med en række andre faktorer konstaterer Maj Invest, at USA fortsat er i konjunkturfremgang, men at der er variationer i væksten men ikke udsigt til krise.

OLIEPRISFALD HAR OGSÅ EN POSITIV SIDE

Det kraftige olieprisfald har ramt olielandene og hele den globale energisektor.

- De negative effekter herfra er store. Energisektorens investeringer er styrtdykket, og den store obligationsgæld, som energivirksomhederne har opbygget, er blevet kriseramt. Renten på mange "olieobligationer" er nu over 10 pct. pro anno. Samtidig er olielandene blevet fattigere, konstaterer Jeppe Christiansen.

Medaljen har dog en positiv anden side.

- Nu skal der investeres mere i andre sektorer end energi, og derfor bliver nettoeffekten på global økonomi på sigt nok svagt positiv, vurderer han.

At olieprisfaldet alligevel kan skabe væsentlige kursreaktioner i aktiemarkedet muligvis skyldes den asymmetri, at de negative forhold slår hurtigere igennem og er mere synlige end de positive efterspørgselseffekter.

KINA BRYDER IKKE SAMMEN DE NÆSTE PAR ÅR

Kinas vækst bygger ikke på et balanceret udgangspunkt og derfor skabes der problemer. Siden finanskrisen i 2009 har væksten i Kina næsten alene været baseret på store investeringer i infrastruktur, fabriksanlæg og bygninger, oplyser Maj Invest og fremhæver, at det som biprodukt har gjort, at næsten alle større kinesiske virksomheder har opbygget en massiv gæld. Samtidig med har væksten bidraget til at fastholde lønstigninger på 10 pct. årligt eller mere.

Gæld og faldende konkurrenceevne samt mindsket overskud presser virksomhederne.

- Betalingsevnen svækkes, og på et tidspunkt når man en græsk situation, hvor indtægterne ikke er tilstrækkelige til at betale renter og afdrag på gælden. Et helt klassisk økonomisk problem, konstaterer Jeppe Christiansen.

I perioden fra 1960 til toppen i 1989 fulgte Japan en udviklingsmodel, der svarer til den nuværende kinesiske model.

- Det resulterede i en for stor gældsopbygning og et finansielt sammenbrud, skriver direktøren men fremhæver, at der skønsmæssigt er 3-5 år, til Kina er samme sted, som Japan var i 1989.

Dermed har kineserne stadig tid til at gribe ind, og de hjælpes også af en stor valutareserve. Kinas valutareserve er på 3200 mia. dollar, som trods alt skaber en vis international finansiel tillid, og de har med en statsgæld på under 50 pct. af BNP stadig plads til at føre en aktiv finans- og pengepolitik.

Af den grund vurderer Jeppe Christiansen, at Kinas økonomi næppe vil bryde sammen de første par år. Hen erkender dog, at de økonomiske ubalancer er så store, at det indtil videre har skabt både et kinesisk aktiekursfald, en mindre devaluering af valutaen og en betydelig udstrømning af kapital fra Kina.

HELLER IKKE KRISE I EUROPA

Maj Invest kan heller ikke se krise i Europa. Den europæisk økonomi er i fremgang og har været det i snart to år. BNP-væksten er på vej mod 2 pct., og i Sydeuropa er det finansielle pres aftagende.

Den nye risiko, som der fokuseres på, er flygtningestrømmene til Europa fra Syrien, Mellemøsten og Afrika. Maj Invest anerkender, at det er en meget stor politisk udfordring men vurderer, at det næppe vil få væsentlig betydning økonomisk og finansielt.

Sluttelig understreges det at teorierne om, at Europa vil rammes af finansiel krise udløst af flygtningestrømme, heller ikke understøttes ikke af historiske fakta.

AKTIER IKKE FOR DYRE

Der er skæve prissætninger på visse aktietyper, og det kan skabe uro, men generelt er aktier prissat omkring det historiske gennemsnit for de sidste 25 år, konstaterer Maj Invest.

Unikke forretningsmodeller af typen Uber, Airbnb, Spotify, Alibaba og Tesla kan dog skabe grundlag for en snarlig finansiel uro.

- Virksomhederne har den succes til fælles, at deres omsætning vokser hurtigt baseret på stor forbrugerinteresse. Tesla og Alibaba er børsnoterede, og de handles til meget høje børskurser, som bygger på forventninger og nogen ønsketænkning, vurderer Jeppe Christiansen.

Maj Invest frygter, at den række "højrisiko"-aktier, som er skabt de sidste fem år i aktiemarkedet, på et tidspunkt vil kunne skabe mindre aktiekriser svarende til det, man så for 15 år siden, da vi havde en tilsvarende bølge af såkaldt nye forretningsmodeller, som blev børsnoterede.

Men samlet set er aktier umiddelbart ikke for dyre. Derfor - og set i lyset af de fortsat lave renteniveauer - er aktier fortsat en investeringskategori, der er relevant for investorer med en længere tidshorisont.

De risici, som man står overfor, er i følge Jeppe Christiansen næppe større eller anderledes, end de har været historisk.