Magasin fortsætter nedturen

Wessel & Vett, der blandt andet driver stormagasinkæden Magasin, skuffede torsdag endnu engang sine aktionærer. Stormagasinerne

sælger mindre end budgetteret, og selvom omkostningerne reduceres mere end ventet, har det været nødvendigt at

nedskrive på lagerbeholdningen. Samlet set tvang udviklingen ledelsen til at nedjustere årsforventningerne igen.Forventningerne

blev sænket med yderligere 60 mio. kr., så der nu påregnes et underskud for hele regnskabsåret 2003/04, der

slutter ultimo februar, i størrelsesordnen 210 mio. kr. inklusive engangsudgifter på ca. 65,5 mio. kr. blandt andet i

forbindelse med salget af Illum, fremgår det af regnskabet for de første ni måneder af regnskabsåret. Også

i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet nedjusteredes forventningerne - dengang med 50 mio. kr.-

Koncernen har haft en svagere omsætning i 3. kvartal end forventet, ligesom der er afholdt omkostninger til den ikke gennemførte

emission. Koncernen foretager i 4. kvartal en hensættelse til yderligere restruktureringer. Herudover forventes på baggrund

af den herskende markedsstemning en svagere indtjening i de resterende måneder af regnskabsåret end oprindeligt forventet,

skriver Wessel & Vett som begrundelse for nedjusteringen.I stormagasinerne, der udgør den største del af Wessel

& Vett, faldt omsætningen med 35 mio. kr. til 1415 mio. kr. i de første ni måneder sammenlignet med samme periode

af det foregående regnskabsår. Julehandelen levede ikke helt op til forventningerne, konstaterer koncernen.Udgifterne

til vareindkøb var derimod stort set uændret 940 mio. kr. Personaleomkostningerne er reduceret med næsten 50 mio.

kr., og renteudgifterne er ligeledes faldet - blandt andet som følge af en betydelig gældsreduktion bl.a. i forbindelse

med salget af Illum.Finansudgifterne blev knap 80 mio. kr. mod 105 mio. kr. i de tre første kvartaler af 2002/03. Nettounderskuddet

fra stormagasinerne blev reduceret fra 182 mio. kr. til 146 mio. kr.I Wessel & Vetts andet ben - investeringsaktiviteterne

-blev underskuddet fordoblet fra 21 mio. kr. i de første ni måneder af 2002/03 til 42 mio. kr. i samme periode af indeværende

regnskabsår.Heri er dog indregnet en hensættelse på 60 mio. kr. i forbindelse med salget af Illum.