Mærsk ramt af stigende brændstofpriser

Verdens største rederi, danske A.P. Møller-Mærsk, er hårdt ramt af stigende priser på bunkerolie, der bruges som brændstof i rederiets mere end 500 skibe. Priserne på skibsbrændstoffet er steget langt hurtigere end priserne på råolie i år.

Maersk-skibe som Estelle Maersk bruger tonsvis af brændstof dagligt, og prisen på skibsbrændstof er i år steget massivt. Fold sammen
Læs mere
Foto: A.P. Møller-Mærsk
For A.P. Møller-Mærsk er udviklingen på oliemarkederne lidt som gyngerne og karusellerne. Højere priser på råolie rammer udgifterne til at sejle med skibene, men øger udvindingsindtægterne i Mærsk Olie & Gas.

Men i år er priserne på bunkerolie ifølge nyhedsbureauet Bloomberg steget langt hurtigere end prisen på råolie. Mens prisen på en tønde nordsøolie siden nytår er steget med godt 55 pct. til 70,78 dollar, så koster en tønde bunkerolie i Singapore i dag 66,47 dollar, hvilket er mere end en fordobling i forhold til begyndelsen af året.

Ifølge Bloomberg skyldes de kraftigt stigende priser at den økonomiske nedgang har betydet, at olieraffinaderierne har skåret kraftigt i deres kapacitet, og i højere grad presser benzin, diesel og jetbrændstof ud af råolien.

Faldende interesse for at raffinere bunkerolie
Ifølge den internationale energiargentur, IEA, faldt raffinaderikapaciteten i april med 18 pct. i forhold til april 2008, samtidig med at Kinas import af olieprodukter fortsætter med at stige.

Den bunkerolie der anvendes i skibe er et restprodukt, efter raffinaderierne har udvundet benzin, diesel og jetbrændstof fra råolien, og ved at bruge mere avancerede teknikker kan raffinaderierne begrænse produktionen af bunkerolie, som typisk har været væsentligt billigere end de andre raffinerede olieprodukter.

Det betyder nu, ifølge analytikere som Bloomberg har talt med, at bunkerolie kan ende med at være dyrere end råolie det næste halve år.

Højere priser rammer A.P. Møller-Mærsk
"Jeg tror ikke at situationen ændrer sig foreløbigt. Vi rammes noget," siger Christian Laurenborg, bunkerolie-handler for A.P. Møller-Mærsk, til Bloomberg.

Han tilføjer dog at A.P. Møller-Mærsk som et af de få rederier har egne bunker-depoter, og dermed til en vis grad kan isolere sig fra prisstigninger i hvert fald i en periode.

Også Frontline, et af verdens største olietanker-rederier, bliver hårdt ramt af de stigende brændstofomkostninger. Adm. direktør Jens Martin Jensen siger, at de højere brændstofpriser direkte rammer bundlinjen, og at Frontline har beordret kaptajnerne til at sejle langsommere, for at mindske brændstofforbruget.

Brændstofomkostninger på 210.000 kr. om dagen
Ifølge Bloomberg koster det i dag 40.280 dollar, eller 210.000 kr., om dagen at sejle med de helt store olietankerne, alene i brændstofomkostninger. Det skal sammenlignes med at omkostninger til besætning, forsikring, reparation og lignende omkostninger vurderes til at være på 12.270 dollar om dagen.

Alt andet lige vil højere priser på bunkerolie formentlig på længere sigt betyde, at raffinaderierne igen bliver mere interesserede i at producere skibsbrændstoffet, men analytikere advarer om at det kan blive en langvarig proces, blandt andet fordi Kina efterspørger stadig mere benzin og diesel, og fordi nye raffinaderier er designet til at begrænse produktionen af bunkerolie mest muligt.