Mærsk-aktie tordner i vejret trods problemer

Olieprisen, dollarkursen, fragtrater, væksten i Kina og privatforbruget i USA afgør A. P. Møllers skæbne. Tre af tingene peger i den forkerte regning, men to tunge faktorer peger i den rigtige retning. Derimod har ledelseskrisen på Esplanaden ikke påvirket aktiekusen.

Emma Mærsk sejlede igennem Suezkanalen i går. Nu er giganten på vej til Malaysia og Kina, inden turen igen går til Europa, hvor skibet ankommer til den store spanske containerhavn Algeciras den 30 august. Arkivfoto: Vincent Jannink Fold sammen
Læs mere
Det har ikke skortet på negative nyheder i år om kronjuvelen i dansk erhvervsliv. A. P. Møller – Mærsk har trukket den ene kedelige overskrift efter den anden i dansk og international presse.

I marts måtte ledelsen gå den tunge gang til Københavns Fondsbørs med nyheden om, at gruppens vigtigste forretningsområde, containerfart, havde givet et underskud på 3,4 milliarder kroner sidste år (dog annonceret ved en ekstraordinær meddelelse allerede den 30. november 2006). Og næsten hver måned har udvalgte medier rapporteret om, at rederiet har tabt markedsandele.

Et foreløbigt punktum blev sat med de dramatiske ændringer i ledelsen i juni, hvor topchefen siden 1993 Jess Søderberg reelt blev gået. Nu hedder det, at Søderberg skal gå senest den 1. december 2007 – to år før hans normale pensioneringstidspunkt. Samtidig er også to af de erfarne skibsredere, Knud E. Stubkjær og Tommy Thomsen, blevet presset ud, og det betyder, at A.P. Møller i løbet af få måneder drænes for samlet set 35 års erfaring inden for rederivirksomhed.

Rederiets aktiekurs har tilsyneladende levet sit eget liv, og ingen af de negative nyheder har haft nævneværdig negativ indflydelse på prisfastsættelsen. Kursen på en aktie i Danmarks største virksomhed blev fredag handlet i 74.700, og den er dermed steget med ikke mindre end 40 procent siden årsskiftet. Den samlede børsværdi af A.P. Møller står på sit højeste nogensinde med en værdi på over 320 mia. kr.

Skuden er måske vendt
Enden på de mange trængsler er måske forbi, og aktiemarkedet har måske opdaget det før alle andre, som aktiemarkeder har det med at gøre det. Nogle aktieanalytikere er også begyndt at tale om, at skuden er vendt.

»Vi finder turnaround historien (at vende et underskud til overskud, red.) attraktiv, og vi tror, at den vil få ekstra fart fra forbedrede markedsvilkår,« skriver aktieanalytikeren Peter Rothausen fra Kaupthing Bank i et notat.

Det danske rederi er dybt afhængig af fem ting: Olieprisen, dollarkursen, fragtrater, væksten i Kina og privatforbruget i USA. Tre af de fem faktorer peger i negativ retning, mens to peger i positiv retning. Til gengæld kan rederiet glæde sig over, at de to ting, der peger i den rigtige retning, også er de vigtigste faktorer.

I andet kvartal voksede Kinas økonomi med næsten 12 procent, når der sammenlignes med samme periode sidste år, og i årets første seks måneder steg eksporten med hele 27,6 procent.

Den anden helt afgørende faktor for A. P. Møller – Mærsk er de såkaldte fragtrater, der dækker over den pris, som rederiet får for at transportere en container fra A til B. Fragtraternes vigtighed for bundlinjen i rederiet understreges af, at en stigning på en procent får bundlinjen til at vokse med en milliard kroner, og omvendt høvler et ratefald på en procent en milliard kroner af overskuddet. Efter at være blevet konkurreret helt i bund sidste år, er fragtraterne støt og roligt steget i løbet af årets første godt seks måneder. Det blev understreget forleden, da der kom tal frem for udviklingen i Japans tredje største rederi. Topchefen i K-Line, som det japanske rederi hedder, blev citeret for at sige, at overskuddet fra driften var 20 procent højere end forventningerne som følge af, at den stærke vækst i Kinas eksport havde været med til at hæve fragtraterne.

K-Line, der henter omtrent halvdelen af sine indtægter fra containerskibsfart, offentliggør kvartalsregnskab på torsdag.

Europa tager over
Mens de to vigtigste faktorer, væksten i Kina og fragtraterne, udvikler sig i den rigtige retning, viser privatforbruget i USA en svagt faldende tendens. Når amerikanerne shopper mindre, skal der transporteres færre varer fra Kina og andre asiatiske lande til Nordamerika. Det gør ikke så meget, fordi der faktisk er ved at komme godt gang i forbruget i flere europæiske lande. Efterspørgslen efter transport af varer fra Asien til Europa er steget med over 20 procent, og det er betydeligt mere end prognoserne, der lød på cirka 15 procent.

Væksten i fragten til Europa har medført kommentarer som: »Vi har aldrig set nogen ligende som dette de sidste 30 år.«

Og det på trods af, at Kinas vækst har overrasket adskillige gange. Væksten i ruterne fra Asien til USA stiger kun med cirka fem procent i øjeblikket, mens mange havde håbet på en vækst på 10 procent.

Topchefen Jess Søderberg har tidligere udtalt, at en nedgang i USAs økonomi faktisk ikke behøver at være et problem for det danske rederi.

»Nogle mener, at hvis den amerikanske økonomi er på vej ned, vil der være behov for mere outsourcing, fordi det er udtryk for, at de ikke er konkurrencedygtige. Mere outsourcing giver mere fragt til containerrederierne,« sagde han til Berlingske Business i forlængelse af årsregnskabet.

Han erkendte, at der er en sammenhæng mellem den økonomiske udvikling i USA og indtjeningen i rederiet.

»Men tidligere har vi ikke set, at det slår så hårdt igennem, som man umiddelbart skulle tro,« sagde Jess Søderberg .

Svag dollar
Langt de fleste af A. P. Møller – Mærsks indtægter kommer i amerikanske dollar, mens udgifterne er i en lang række forskellige valutaer.

I øjeblikket er den amerikanske dollar på et historisk lavt niveauet. Fredag kunne en amerikansk dollar købes for 5,39 kr.

»Som hovedregel vil en høj USD kurs (amerikansk dollar, red.) »alt andet lige« have positiv påvirkning på A. P. Møller – Mærsk Gruppens nettoindtjening både målt i DKK (danske kroner, red.) og USD og på gruppens egenkapital målt i DKK,« hedder det i rederiets årsrapport.

Rederiet kan forsikre sig mod udsving i dollarkursen, men for det første koster det penge, og for det andet kan det være vanskeligt at spå om dollarens udvikling i fremtiden. Mens en høj dollar er godt, er en høj oliepris lidt overraskende negativ for A. P. Møller – Mærsk som helhed, selv om olieproduktion er et vigtigt forretningsområde.

I hovedsædet på Esplanaden har eksperterne beregnet, at en stigning i prisen på råolie på en dollar pr. tønde har en positiv effekt på 200 millioner kroner, men den negative effekt for containeraktiviteterne er på 238 millioner kroner. Det skyldes olieforbruget til de omkring 1.000 skibe i A.P. Møller, heraf omkring halvdelen i containerforretningen.

Med til at løfte A.P. Møller-aktien er tillige to – ofte lidt oversete – forretningsområder. Nemlig APM Terminals, som ejer havne rundt om i verden, og Maersk Contracters, som hver især bidrager med en milliardindtjeninge på bundlinien.